Skip to content

Sjezdy a shromáždění

Státní pohřeb soudruha Kim Ki Nama


 
Pchjongjang 10. května čučche 113 (2024) (KCNA) – Státní pohřeb soudruha Kim Ki Nama, bývalého tajemníka Ústředního výboru Korejské strany práce, nositele Řádu Kim Ir Sena a Řádu Kim Čong Ila a Hrdiny práce, se slavnostně konal v hlavním městě Pchjongjangu 9. května.

Do smuteční síně se dostavil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

23. seminár Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan

Praha, 6. mája čučche 113 (2024) – Dňa 27. 4. sa v Prahe uskutočnil seminár pri príležitosti 112. výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Il Sunga (v ruskej transkripcii Kim Ir Sena) a 92. výročia založenia Kórejskej ľudovej revolučnej armády, predchodkyne dnešnej Kórejskej ľudovej armády, ktoré sme si v uplynulom mesiaci pripomínali. Seminár organizovala Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan. Číst dál

Mezinárodní seminář ke studiu myšlenek čučche o nezávislosti, spravedlnosti a budoucnosti lidstva

Pchjongjang 15. dubna čučche 113 (2024) (KCNA) – U příležitosti 112. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena se 14. dubna v Pchjongjangu konal Mezinárodní seminář ke studiu myšlenek čučche o nezávislosti, spravedlnosti a budoucnosti lidstva ze společné iniciativy Mezinárodního institutu myšlenek čučche a Korejského svazu společenských vědců.

Mezinárodního semináře se zúčastnil generální tajemník Mezinárodního institutu myšlenek čučche Keniči Ogami, zástupce generálního tajemníka Mezinárodního institutu myšlenek čučche Matteo Carbonelli, delegace a delegáti organizací pro studium myšlenek čučche v různých zemích a regionech (mezi nimi česko-slovenská delegace, pozn. překl.). Číst dál

Slavnostní zahájení třetí etapy výstavby obytných domů v oblasti Hwasong


 
Pchjongjang 24. února čučche 113 (2024) (KCNA) – Oblast Hwasong prochází obrovskými změnami, protože každý rok vznikají nové ulice, které ztělesňují čučchejský a lidový charakter vlastní naší straně a státu, naši specifičnost a vkus a vývojový trend moderní architektury. V této oblasti se 23. února konalo slavnostní zahájení třetí fáze bytové výstavby – bytových domů s 10 tisíci byty v Pchjongjangu v roce 2024.

Slavnosti se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

19. rozšířené zasedání politbyra 8. ÚV KSP


 
Pchjongjang 25. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – 23. a 24. ledna se konalo 19. rozšířené zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož cílem bylo přesně stanovit epochální milník v rozvoji místního průmyslu.

Shromáždění se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

10. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR – zrušení orgánů pro spolupráci s jižní Koreou


 
Pchjongjang 16. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – 10. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky se konalo 15. ledna v Paláci shromáždění Mansude v hlavním městě Pchjongjangu.

Předseda NLS soudruh Pak In Čchol přednesl úvodní projev. Číst dál

Shromáždění odhodlání mládeže a další shromáždění v provinciích

Pchjongjang 11. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – 10. ledna se na náměstí před Domem kultury 25. dubna uskutečnilo shromáždění odhodlání předvoje mládeže k důslednému plnění závěrů 9. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Zúčastnil se vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Tu Song, vedoucí funkcionáři Svazu mládeže, mládež a studentstvo Pchjongjangu a členové Pektusanské úderné brigády hrdinné mládeže. Číst dál

Provinční shromáždění k plnění úkolů prosincového pléna ÚV KSP

Pchjongjang 9. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – V provinciích Severní Pchjongan, Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Severní Hamgjong, Rjanggang a městě Nampcho se konala shromáždění k důkladnému uskutečnění závěrů 9. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Setkání se zúčastnili funkcionáři, pracující, mládež a studentstvo z místních stranických a státních orgánů a odborových organizací, továren, podniků, farem, univerzit atd. Číst dál

Shromáždění odhodlání pro důsledné plnění závěrů 9. pléna 8. ÚV KSP

Pchjongjang 6. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – 5. ledna se v Pchjongjangu konalo shromáždění odhodlání k důslednému plnění usnesení 9. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Shromáždění, které se konalo na Stadionu 1. máje, se zúčastnili vedoucí funkcionáři, pracující a studenti Pchjongjangu.

Na tribuně byli přítomni člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun a kádry strany a vlády, mezi nimi soudruzi Ri Il Hwan, Čon Hjon Čchol, Pak Čong Gun, Ču Čchol Gju a Pak Hun, vedoucí funkcionáři města a novátoři práce. Číst dál

Skončilo rozšířené 9. plénum 8. ÚV KSP


 
Pchjongjang 31. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – Historické rozšířené 9. plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, které hrdě shrnulo vítězství dosažená v roce 2023 jednotným bojem naší strany a lidu a určilo směr a plány rozvoje stranických a státních záležitostí v novém roce, se konalo ve dnech 26. až 30. prosince čučche 112 (2023) v sekretariátě Ústředního výboru strany, nejvyšším štábu revoluce. Číst dál

Rozšířené 9. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 27. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – V atmosféře soustředěného vysokého očekávání a bedlivé pozornosti všech členů strany, pracujících a vojáků lidové armády, kteří si dychtivě přejí mocný pochod vstříc ještě větším vítězstvím, bylo 26. prosince svoláno plénum Ústředního výboru Korejské strany práce do sekretariátu strany, štábu naší revoluce.

Za politbyro ÚV KSP předsedal plénu soudruh Kim Čong Un. Číst dál

5. celostátní shromáždění matek


 
Pchjongjang 4. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – 3. prosince bylo v hlavním městě Pchjongjangu slavnostně zahájeno 5. celostátní shromáždění matek v srdečné péči naší strany, která nikdy nezapomíná na zásluhy matek, s vroucí mateřskou láskou a nevyčerpatelnou obětavostí ztělesňujících nádherné rodinné tradice a společenskou atmosféru socialistické Koreje, a zahrnuje je blahopřáními a poctami.

Setkání se zúčastnily matky a matky-hrdinky, které důstojně vychovaly své děti jako spolehlivé pilíře země a přispěly k posílení státní moci, rozkvětu a rozvoji velké socialistické rodiny, matky, které se staraly o sirotky jako vlastní děti, vedoucí pracovnice Svazu žen hlavního města i regionů.

Na tribunu se dostavil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Zpráva Ústřední volební komise do regionálních lidových shromáždění

Pchjongjang 28. listopadu čučche 112 (2023) (KCNA) – Ústřední volební komise pro volby poslanců do lidových shromáždění provincií (přímo řízených měst), měst (obvodů) a okresů Korejské lidově demokratické republiky 27. listopadu zveřejnila zprávu o výsledcích voleb poslanců.

Podle zprávy se 26. listopadu čučche 112 (2023) úspěšně konaly volby poslanců do lidových shromáždění provincií (přímo řízených měst), měst (obvodů) a okresů KLDR.

Celostátně se hlasování zúčastnilo 99,63 % všech zapsaných voličů. Číst dál

V revoluční škole Kang Pan Sok vztyčena stěna s mozaikou váženého otcovského maršála KIM ČONG UNA

Pchjongjang 12. října čučche 112 (2023) (KCNA) – V revoluční škole Kang Pan Sok1 byla 11. října s úctou vztyčena stěna s mozaikou zobrazující váženého otcovského maršála Kim Čong Una.

Slavnostního odhalení se zúčastnili tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, první zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP soudruh Ri Hi Jong, funkcionáři, učitelé, zaměstnanci a studenti školy. Číst dál

Konalo se 9. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR


 
Pchjongjang 28. září čučche 112 (2023) (KCNA) – 26. a 27. září se v Paláci shromáždění Mansude konalo 9. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

9. zasedání 14. NLS KLDR projednalo a vyřešilo následující body programu:

1. Změny a doplnění Socialistické ústavy KLDR

2. Projednání a přijetí Zákona KLDR o zajištění práv osob se zdravotním postižením

3. Projednání a přijetí Zákona KLDR o zavlažování

4. Projednání a přijetí Zákona KLDR o zaměstnancích ve státní službě

5. Shrnutí provádění zákonů v oblasti financí KLDR

6. Přejmenování Státní správy KLDR pro průzkum vesmíru na Státní generální správu KLDR pro letectví a kosmonautiku

7. Organizační otázky

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un byl přítomen jako pozorovatel projednávání prvního bodu programu – otázek změn ústavy. Číst dál

Přehlídka sil civilní obrany k 75. výročí založení KLDR


 
Pchjongjang 9. září čučche 112 (2023) (KCNA) – 8. září se na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu slavnostně konala přehlídka ozbrojených sil civilní obrany k 75. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

Vážený soudruh Kim Čong Un se zúčastnil přehlídky ozbrojených sil civilní obrany k připomenutí 75. výročí založení republiky.

Pod vedením člena prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředsedy Komise pro státní záležitosti KLDR premiéra Kima Tok Huna vystoupily na pódium vedoucí kádry strany, vlády a ozbrojených sil.
Číst dál