Skip to content

Sjezdy a shromáždění

Vyhodnoceno 10 nejlepších sportovců a 10 trenérů roku 2022

Pchjongjang 3. února čučche 112 (2023) (KCNA) – 2. února se ve vzpěračské tělocvičně v ulici Čchongčchun (Mládeže) konalo shromáždění, na kterém bylo jmenováno 10 nejlepších sportovců a 10 nejlepších trenérů Korejské lidově demokratické republiky v roce 2022.

Akce se zúčastnil člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda Státního výboru pro tělesnou kulturu a sport, předseda vlády soudruh Kim Tok Hun, ministr fyzkultury a sportu soudruh Kim Il Guk, předseda korejského výboru tchekwondo (taekwondo) soudruh Kim Mjong Gun, příslušní funkcionáři a sportovci. Číst dál

Konalo se 8. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 19. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – 17. a 18. ledna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 8. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Před projednáním bodů programu byli dodatečně zvoleni předseda a místopředseda Nejvyššího lidového shromáždění. Číst dál

Shromáždění odhodlání organizací pracujících a mládeže

Pchjongjang 12. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – 11. ledna se konala shromáždění odhodlání organizací pracujícího lidu k důslednému provádění usnesení 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce v obvodě Čchollima a ve vsi Čchongsan-ri obvodu Kangso města Nampcho a na náměstí před Věží myšlenky čučche.

Shromáždění se zúčastnil vedoucí oddělení ÚV KSP soudruh Ri Tu Song a funkcionáři z příslušných regionů, odborů, svazu zemědělských pracovníků a svazu žen a další dělníci, rolníci, odboráři a členky svazu žen. Číst dál

Shromáždění odhodlání v provinciích

Pchjongjang 9. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – 8. ledna se konala shromáždění odhodlání k důslednému provádění usnesení 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce v provinciích Severní a Jižní Pchjongan, Severní a Jižní Hwanghe, Kangwon a Severní a Jižní Hamgjong.

Shromáždění se zúčastnili funkcionáři místních stranických a státních orgánů, organizací pracujících, továren, průmyslových a zemědělských podniků a vysokých škol, pracující, mládež a studentstvo. Číst dál

Shromáždění odhodlání za důsledné provádění usnesení 6. pléna 8. ÚV KSP

Pchjongjang 6. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – 5. ledna se na Stadionu 1. máje konalo shromáždění odhodlání občanů města Pchjongjangu za důsledné plnění usnesení 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, které osvětlilo cestu vpřed k novému pokroku a skoku vpřed socialismu našeho stylu.

Zúčastnili se ho funkcionáři a pracující institucí, továren, průmyslových a zemědělských podniků Pchjongjangu, Cementářského komplexu Sangwon a mládež a studentstvo. Číst dál

Otec-maršál KIM ČONG UN s delegáty 9. sjezdu Korejského svazu dětí

 

Pchjongjang 2. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – V první den nového roku čučche 112 (2023) byl vážený maršál Kim Čong Un, věčné slunce socialistické Koreje a milovaný otec velké rodiny celé země, vyfotografován s delegáty 9. sjezdu Korejského svazu dětí.

Delegáti Svazu dětí uvázali otci-maršálovi rudý šátek a na znamení bezmezné vděčnosti a novoročních přání školáků celé republiky mu předali kytice voňavých květin. Číst dál

Slavnostní koncert u příležitosti Nového roku 2023


 
Pchjongjang 1. ledna čučche 112 (2023) – V noci z 31. prosince 2022 se na Stadionu 1. máje v Pchjongjangu konal slavnostní koncert u příležitosti Nového roku.

Slavnostní koncert sledoval generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un spolu s předními kádry strany a vlády. Číst dál

Slavnostní předání supervelkých raketometů ráže 600 milimetrů


 
Pchjongjang 1. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – 31. prosince 2022 se na zahradě sekretariátu Ústředního výboru strany konalo slavnostní předání supervelkých raketometů ráže 600 milimetrů od pracovníků vojensko-průmyslového komplexu 6. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Obřadu se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Slavnostnímu předání byli přítomni účastníci 6. pléna 8. ÚV KSP včetně členů prezídia politbyra ÚV KSP. Číst dál

Skončilo 6. rozšířené plénum 8. ÚV KSP


 

Pchjongjang 1. ledna čučche 112 (2023) – 26. až 31. prosince čučche 111 (2022) se v sídle Ústředního výboru naší strany, nejvyšším ústředí revoluce, konalo rozšířené zasedání 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož účelem bylo určit a stanovit aktivní a vědecky podložený politický směr pro neustálý pokrok socialismu našeho stylu pro nové změny a rozvoj prostřednictvím důsledné realizace myšlenek nezávislosti, soběstačnosti a samostatnosti, neměnných směrnic korejské revoluce.

Jednání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Pokračuje jednání 6. pléna 8. ÚV KSP


 

Pchjongjang 29. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Třetí den 6. plenárního zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se uskutečnil 28. prosince za pevného a slavnostního odhodlání všech účastníků otevřít novou kapitolu rozvoje státu.

Soudruh generální tajemník Korejské strany práce pokračoval na zasedání v přednesu zprávy.

Zanícený projev soudruha Kim Čong Una, který podnítil neutuchající pokrok věci socialismu našeho stylu, velmi nadchnul účastníky pléna a zdvojnásobil důvěru v postup naší revoluce a víru ve vítězství. Číst dál

Rozšířené zasedání 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 

Pchjongjang 27. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Šesté plenární zasedání osmého Ústředního výboru Korejské strany práce bylo svoláno do sekretariátu Ústředního výboru strany na 26. prosince čučche 111 (2022) v historické době, celá strana, celá země a všechen lid s důvěrou a hrdostí na to, že povstali jako jeden muž ke splnění velkého bojovému programu stanoveného 4. a 5. plénem 8. Ústředního výboru a s duchem oddaného boje s obtížemi překonali druhý kurs plnění pětiletého plánu, složili přísahu neúnavně bojovat v novém roce 2023 za zahájení nové fáze rozkvětu a přelomu v rozvoji státu.

Pléna se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Slavnostní shromáždění k 50. výročí přijetí Socialistické ústavy KLDR

 

Slavnostního setkání se zúčastnil vážený soudruh Kim Čong Un

 

Pchjongjang 27. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Čučchejská Socialistická ústava, která legislativně poskytuje spolehlivou záruku existence a neporazitelné moci slavné Korejské lidově demokratické republiky, rok od roku po dekády vykazuje obrovskou životnost při zanícené podpoře a absolutní důvěře všeho lidu.

Slavnostní setkání u příležitosti 50. výročí přijetí Socialistické ústavy KLDR se konalo večer 26. prosince v Paláci shromáždění Mansude.

Slavnostního shromáždění se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Ústřední vědecká konference k 50. výročí přijetí Socialistické ústavy

Pchjongjang 23. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Ústřední vědecká konference k 50. výročí přijetí Socialistické ústavy se konala 22. prosince v Uměleckém divadle Ponghwa (Pochodeň).

Ústřední vědecké konference se zúčastnili straničtí a státní funkcionáři z Pchjongjangu, vedoucí funkcionáři justice a státního zastupitelství, orgánů veřejné bezpečnosti, propagandisté ​​a teoretičtí pracovníci v oblasti vědy, školství, literatury a umění, tisku a informací, muzeí historické revoluční slávy a vzdělávacích institucí stranických kádrů. Číst dál

Uctění památky soudruha KIM ČONG ILA u příležitosti 11. výročí jeho úmrtí

Pchjongjang 18. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – U příležitosti 11. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila položili pracující lidé, vojáci Korejské lidové armády a mládež a studenti květinové koše a kytice k sochám jedinečných velikánů a mozaikám slunečně usměvavých velkých vůdců na různých místech.

V nejpamátnější den vlasti navštívili funkcionáři Ústředního výboru strany, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, vlády a ozbrojených sil Palác slunce Kumsusan. Číst dál

Studijní pochod na Pektusan

Pchjongjang 10. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Na horu Pektu(san) vystoupil 9. prosince pochodový oddíl studentstva a mládeže z celé země, směřující do míst revoluční bojové slávy v oblastech pohoří Pektu.

Členové oddílu navštívili Velký památník Samdžijon, položili koše a kytice květin k bronzové soše velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a poklonili se. Číst dál

11. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 1. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – 11. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 30. listopadu v sídle ÚV strany.

Jednání předsedal soudruh Kim Čong Un.

Člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník ÚV strany pro organizační záležitosti soudruh Čo Jong Won podal zprávu. Číst dál

75. výročí založení revolučních škol Mangjongde a Kang Pan Sok


 

Pchjongjang 13. října čučche 111 (12022) (KCNA) – Revoluční škola Mangjongde a Revoluční škola Kang Pan Sok si významně připomněly 75. výročí svého založení. Staly se chrámem vzdělávání pro děti revolučních mučedníků a základnou pro výchovu páteře naší revoluce po desítky let pod péčí velké strany, dodávací věčný život tepně revoluce čučche, zahájené na hoře Pektu.

12. října se v Revoluční škole Mangjongde konala slavnostní akce na počest 75. výročí založení Revoluční školy Mangjongde a Revoluční školy Kang Pan Sok.

Slavnosti se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál