Skip to content

Členská prihláška

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva nevytvára členskú základňu na základe povinnej registrácie individuálnych a kolektívnych členov. Každý občan Českej Republiky alebo Slovenska, bez obmedzení vekovej hranice, alebo organizácie, ktorý súhlasí s poslaním a úlohami Spoločnosti, sa môže podieľať na jej činnosti.

Ak máte záujem stať sa členom Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, je potrebné sa oboznámiť so stanovami Spoločnosti a v prípade stotožnenia sa s nimi môžete vyplniť túto prihlášku. Následne Vás budeme kontaktovať.