Skip to content

Uskutečnilo se 20. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 16. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Nyní pod vedením Ústředního výboru veliké strany odvážně probíhá 80denní pracovní kampaň věrnosti, která překonává řadu výzev a těžkostí na cestě k 8. sjezdu strany a dynamicky směřuje k novému vítězství. V této souvislosti se 15. listopadu v sídle Ústředního výboru strany uskutečnilo 20. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na shromáždění byl přítomen předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

 

Shromáždění se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany. Prostřednictvím videokonferenčního systému byli pozorovateli také funkcionáři příslušných oddělení Ústředního výboru strany, předsedové provinčních výborů strany, ministr veřejné bezpečnosti, generální prokurátor Ústřední prokuratury a členové státní nouzové protiepidemické oblasti.

Z pověření politbyra Ústředního výboru strany zasedání předsedal vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un.

Shromáždění podrobně diskutovalo otázku dalšího zpřísnění státního nouzového protiepidemického systému tváří v tvář stále se zhoršující celosvětové zdravotní krizi.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podrobně analyzoval a posoudil závažnost globálního zhoubného viru a státní protiepidemickou situaci a zdůraznil stranické, vojenské a hospodářské úkoly a způsoby dalšího monolitického posílení nouzové protiepidemické fronty – hlavní linie v 80denní pracovní kampani. Zdůraznil, že je nutné si uvědomit význam odpovědnosti za bezpečnost státu a blahobyt lidu, pokračovat v udržování ostražitosti, vytvořit dokonalou bariéru blokády a dále zintenzivnit nouzový protiepidemický boj.

Na rozšířeném zasedání politbyra Ústředního výboru strany byly rovněž předneseny informace o nesocialistických činech projevujících se ve vzdělávacích institucích a ve společnosti jako celku a byla vážně diskutována otázka rozhodného vymýcení těchto jevů.

Jednání ostře kritizovalo stranický výbor Pchjongjangského lékařského institutu, který spáchal závažný zločin, a nezodpovědnost a mimořádnou nedbalost příslušných útvarů Ústředního výboru strany a orgánů justice, prokuratury a bezpečnosti, které neposílily vedení strany nad univerzitou a systém posuzování stížností, právního dohledu a kontroly a dokonce zakrývaly, tolerovaly a podněcovaly takový trestný čin.

Rozšířené zasedání politbyra zdůraznilo nezbytnost znovu zburcovat stranické organizace všech úrovní, aby zahájily tvrdý celostranický boj za vykořenění protistranických, protilidových a protisocialistických činů. Zejména byla zdůrazněna otázka zvyšování intenzity právního boje justičních orgánů za důsledné dodržování vynikající socialistické morálky v celkovém veřejném, politickém, ekonomickém a morálním životě.

Politbyro Ústředního výboru strany důkladně projednalo body pořadu jednání s tím související, stanovilo důležité úkoly a jednomyslně přijalo příslušná rozhodnutí.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp