Skip to content

20. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 1. června čučche 111 (2022) (KCNA) – 31. května se v Paláci shromáždění Mansude konalo 20. plénum 14. prezídia (stálého výboru) Nejvyššího lidového shromáždění KLDR.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Zúčastnili se členové prezídia NLS, mezi nimi místopředsedové prezídia NLS soudruzi Kang Jun Sok a Pak Jong Il a generální tajemník soudruh Ko Kil Son.

Přítomni jako pozorovatelé byli pracovníci prezídia NLS, úřadu vlády, Státního mimořádného protiepidemického ředitelství, ministerstev a ústředních orgánů.

Na programu jednání byly otázky přijetí zákona KLDR o označení místa původu a zeměpisné identifikaci, zákona o lékařských vyšetřeních, doplnění a revize zákona o mimořádné protiepidemické práci a o výstavbě a údržbě silnic a odvolání a volba soudců Ústředního soudu KLDR a lidových přísedících.

Na plénu zazněla zpráva o hlavním obsahu příslušných zákonů, změn a doplňků, projednávaných v legislativní komisi NLS.

Zákon o označování místa původu a zeměpisné identifikace má chránit zájmy orgánů, podniků a organizací vyrábějících místní produkty tím, že zavádí systém a postup pro podávání žádostí o registraci, přezkoumávání a ochranu označení místa původu a zeměpisné identifikace a tím bude přispívat k rozvoji národního hospodářství.

Zákon o lékařských posudcích stanovuje základní otázky posudkové práce, normy pro činnost posudkových orgánů, postup a způsob lékařských prohlídek a jejich řízení a kontrolu.

Zákon o mimořádné protiepidemické práci a zákon o výstavbě a údržbě silnic dále upřesňují části týkající se zřízení maximálního nouzového protiepidemického systému a dezinfekce a právní odpovědnosti za porušení mimořádného protiepidemického řádu. Doplněny k nim jsou paragrafy, které přispívají k hospodářskému rozvoji země a k pohodlnému životu lidu a upravují vzhled státního území.

Na plénu byly rozpracovány a projednány otázky zařazené na program jednání a přijaty dekrety prezídia NLS „Přijetí Zákona KLDR o označení místa původu a zeměpisné identifikaci“, „Přijetí Zákona KLDR o lékařských vyšetřeních”, „Změna a doplnění Zákona KLDR o mimořádné protiepidemické práci” a „Změna a doplnění Zákona KLDR o výstavbě a údržbě silnic”.

Na plenárním zasedání byli odvoláni a zvoleni soudci Ústředního soudu KLDR a lidoví přísedící.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp