Skip to content

Konalo se 8. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 19. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – 17. a 18. ledna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 8. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Před projednáním bodů programu byli dodatečně zvoleni předseda a místopředseda Nejvyššího lidového shromáždění.

 

 

Z pověření Ústředního výboru Korejské strany práce byl předsedou NLS zvolen předseda Ústředního výboru Sjednocených odborových svazů Koreje poslanec Pak In Čchol a místopředsedou NLS vedoucí sekretariátu a člen prezídia Demokratické fronty pro znovusjednocení Koreje poslanec Meng Kjong Il.

Jednání řídil předseda Pak In Čchol.

Byly schváleny body programu 8. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR:

1. Práce vlády KLDR v roce čučche 111 (2022) a úkoly pro rok čučche 112 (2023).

2. Výsledky plnění státního rozpočtu KLDR za rok čučche 111 (2022) a státní rozpočet pro rok čučche 112 (2023).

3.  Přijetí Zákona KLDR o ochraně kulturního pchjongjangského dialektu.

4.  Práce Ústřední prokuratury KLDR v roce čučche 111 (2022).

5. Organizační otázky.

Předseda vlády Kim Tok Hun přednesl zprávu o prvním bodu programu a poslanec a ministr financí Ko Čong Bom o druhém bodu programu.

Poté vystoupili s projevy poslanci.

Místopředseda prezídia NLS poslanec Kang Jun Sok podal zprávu o třetím bodu programu.

Ke třetímu bodu programu zazněly projevy.

Generální prokurátor Ústřední prokuratury poslanec U Sang Čchol podal zprávu o čtvrtém bodu programu.

Zasedání projednávalo pátý bod programu – organizační záležitosti.

Na pokyn Ústředního výboru Korejské strany práce byl poslanec Kim Ho Čchol dodatečně zvolen místopředsedou prezídia (stálého výboru) NLS a poslanci Kim Su Gil, Tche Hjong Čchol a Ri Hjok Čchol byli dodatečně zvoleni jeho členy.

Poslanec Ri Tche Sop byl dodatečně zvolen předsedou legislativního výboru NLS a poslanec Kim Tu Il byl doplněn členem tohoto výboru.

Předseda Pak In Čchol přednesl závěrečný projev.

 


Předseda vlády soudruh Kim Tok Hun

 

Ministr financí soudruh Ko Čong Bom

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp