Skip to content

Konalo se 21. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

 

Pchjongjang 8. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – 7. srpna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 21. plénum prezídia (stálého výboru) 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR soudruh Čche Rjong He.

Na plénu bylo nejprve jednomyslně přijato rozhodnutí prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR o svolání 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR na 7. září čučche 111 (2022) do Pchjongjangu.

Plenární zasedání prostudovalo a projednalo otázky zařazené na program jednání a přijalo dekrety prezídia Nejvyššího lidového národního shromáždění „Přijetí Zákona KLDR o léčivech“, „Přijetí Zákona KLDR o prevenci porušení registračního postupu“, „Přijetí Zákona KLDR o sebeobraně“ a „Změna a doplnění Zákona KLDR o průzkumu vesmíru“.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp