Skip to content

4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang, 18. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. ledna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky. Zasedání se zúčastnili poslanci Nejvyššího lidového shromáždění a jako pozorovatelé pracovníci Ústředního výboru strany, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, vlády, orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních útvarů, předsedové městských a okresních výborů Korejské strany práce, předsedové lidových výborů, předsedové výborů pro správu zemědělských družstev a funkcionáři důležitých továren a podniků.

Úvodní slovo přednesl předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He.

 

 

Zasedání rozhodlo o bodech pořadu jednání: organizační záležitosti, důsledná realizace pětiletého plánu hospodářského rozvoje státu stanoveného na 8. sjezdu Korejském stranu práce a kontrola plnění státního rozpočtu na rok čučche 109 (2020) a příprava státního rozpočtu na rok čučche 110 (2021).

Jednomyslně byli jmenováni členové vlády (rady ministrů), kteří byli z pověření Ústředního výboru KSP navrženi předsedou vlády, poslancem Kim Tok Hunem. Zasedání uvolnilo a jmenovalo generálního prokurátora Ústřední prokuratury.

Za členy vlády složil přísahu předseda vlády, poslanec Kim Tok Hun.

 

Soudruh Kim Tok Hun

 

Poslanec Kim Tok Hun vystoupil ke 2. bodu programu a ministr financí, poslanec Ko Čong Bom, ke 3. bodu programu. Následovala diskuse. Řečníci vážně analyzovali a shrnuli nedostatky, které v minulých letech zabránily výraznému pokroku v rozvoji hospodářství země a zlepšení života lidí, a navrhli realistická a mobilizující opatření k provedení nového pětiletého plánu.

Zasedání jednomyslně přijalo zákon NLS KLDR „O důsledném provádění pětiletého plánu hospodářského rozvoje státu stanoveného 8. sjezdem KSP“, usnesení NLS KLDR „Schválení výsledků plnění státního rozpočtu za rok čučche 109 (2020)“ a zákon NLS KLDR „O státním rozpočtu KLDR na rok čučche 110 (2021) “.

Závěrečnou řeč přednesl předseda prezídia NLS soudruh Čche Rjong He.

 

Hovoří soudruh Čche Rjong He

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Jmenováni členové vlády a generální prokurátor