Skip to content

Konalo se 16. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang 26. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – 24. srpna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 16. plénum prezídia (stálého výboru) 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia NLS soudruh Čche Rjong He. Zúčastnili se členové prezídia NLS, mezi nimi místopředseda prezídia NLS soudruh Pak Jong Il a jeho generální tajemník soudruh Ko Kil Son. Jako pozorovatelé byli přítomni příslušní pracovníci prezídia NLS, sekretariátu vlády, ministerstev, ústředních úřadů a ústřední mimořádné protiepidemické oblasti.
 


 

Na pořadu jednání byla otázka svolání zasedání Nejvyššího lidového zasedání KLDR a změn a doplnění zákona o silničním provozu a zákona o lesích.

Jednomyslně bylo přijato usnesení prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR o svolání 5. zasedání 14. NLS KLDR.

Plénum na základě hluboké studie a diskuse jednomyslně přijalo vyhlášky prezídia NLS KLDR „O změnách a dodatcích zákona KLDR o silničním provozu“ a „O změnách a dodatcích zákona KLDR o lesích“.

Plenární zasedání zdůraznilo, že je třeba důkladně se připravit na 5. zasedání 14. NLS a že je třeba, aby prezídium NLS, vláda a příslušné instituce nadále upravovaly a doplňovaly pravidla a jejich doplnění k uplatnění zákonů a zpřísnění zákonné kontroly tak, aby byl právně zaručen boj za splnění bojových úkolů stanovených 8. sjezdem strany a plény Ústředního výboru strany.

 


Dálnice v KLDR (ilustrační snímek, Společnost česko-korejského přátelství Pektusan 2019)

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp