Skip to content

V KĽDR nie je nikto nezamestnaný

Reportér Jang Rjon Hi viedol nedávno rozhovor so súdruhom Kim Čong Namom, riaditeľom oddelenia ministerstva práce.

 

Jang: Všetci pracujúci ľudia v našej krajine vedú stabilný pracovný život bez obáv o svoje zamestnanie. Zásluhu na tom musí mať podľa môjho názoru pracovná politika štátu.

Kim: Máte pravdu. Pre každú krajinu je poskytovanie zamestnania pre jej obyvateľov veľmi dôležitou otázkou pri uspokojovaní ich každodenných potrieb a vytváraní stabilných životných podmienok.

Po oslobodení krajiny (v auguste 1945) vláda KĽDR uplatnením svojej štátnej moci a prevzatím výrobných prostriedkov poskytla pracovné miesta všetkým ľuďom, ktorí boli schopní pracovať, a vytvorila pre nich veľa pracovných pozícií v súlade s plánom národného hospodárskeho rozvoja, čím zabezpečila, aby všetci pracovali podľa svojich želaní a schopností. Vláda vydala v apríli 1978 zákon o socialistickej práci s príslušnými právnymi predpismi.

Zákon stanovil, že nezamestnanosť v krajine je natrvalo eliminovaná, že všetci ľudia si môžu zvoliť povolanie podľa svojich želaní a schopností a štát im bude poskytovať stabilnú prácu a pracovné podmienky.


Jang: Prosím, povedzte mi podrobne, ako štát poskytuje pracovné miesta a zabezpečuje pracovné podmienky pracujúcim ľuďom.

Kim: V prvom rade je to možné vysvetliť plánovaným riadením nášho štátu. Rovnako ako ostatné odvetvia, aj organizovanie práce je dôsledne založené na plánovaní.

Štát každoročne zhromažďuje údaje o nových pracovných miestach, vypracúva plán rozdelenia pracovnej sily podľa sektorov národného hospodárstva a podľa regiónov, v súlade s predpokladaným ekonomickým rastom a rozdeľuje pracovnú silu podľa pohlavia, veku, fyzických schopností, záujmov a úrovne technických vedomostí a zručností, aby pracujúci ľudia mohli naplno prejaviť svoje odborné a tvorivé schopnosti.

V rámci štátneho systému riadenia práce sú priemyselné podniky povinné získavať pracovnú silu bez akýchkoľvek podmienok a nesmú pracovníkov svojvoľne prepúšťať alebo presúvať na iné pracoviská.

V prípade, že dočasne vznikne nadbytočná pracovná sila v dôsledku nevyhnutných okolností alebo modernizácie výrobného procesu, štát presmeruje nadbytočnú pracovnú silu na pracoviská s nedostatkom pracovníkov, aby im zabezpečila stabilný život.

Po druhé, naša spoločnosť má veľké možnosti neustáleho rozvoja ekonomiky rýchlym tempom a tieto potenciály sa zvyšujú spolu s pokrokom socialistickej výstavby a konsolidácie ekonomickej základne. Neustále sa budujú továrne, vytvárajú sa nové výrobné jednotky a vznikajú nové výrobné odvetvia, takže o prácu sa v našej krajine nikto nemusí obávať. Všetci pracujúci ľudia aktívne pracujú pre svoju vlasť, súc pevne spojení so svojim profesiami a pracoviskami.


Jang: 
Môžete nám povedať, aké opatrenia prijíma štát v súvislosti s ľuďmi, ktorí dočasne stratili schopnosť pracovať v dôsledku pracovných úrazov, chorôb a zranení?

Kim: Ak robotníci alebo príslušníci pracujúcej inteligencie počas výkonu práce stratia schopnosť pracovať, vypláca sa im dočasný príspevok zo štátneho systému sociálneho poistenia. V prípade, že doba práceneschopnosti presahuje 6 mesiacov, poskytuje sa im invalidný dôchodok.

V prípade, že ani po zotavení nedokáže človek pracovať tak ako predtým, môže potom podľa svojich fyzických schopností vykonávať 3 až 4 hodiny denne ľahké práce. A tým, ktorí stratili schopnosť pracovať a nemá sa kto o nich postarať, sa v domovoch pre zdravotne postihnutých pracujúcich poskytuje bezplatná starostlivosť.

Bývalí vojaci, ktorí boli zranení počas vojenskej služby, sú považovaní za vyznamenaných zdravotne postihnutých vojakov a je im preukazovaná osobitná štátna a sociálna starostlivosť. Štát im zabezpečuje prácu zodpovedajúcu ich zdravotnému stavu a každý rok im poskytuje lieky a finančný príspevok. Je im priznané špeciálne spoločenské postavenie, vďaka čomu je s nimi všade zaobchádzané prednostne.

Ešte by som chcel povedať niečo o situácii vydatých žien. Ženy v domácnosti, ktoré nechodia do práce, môžu, ak chcú, pracovať v pracovných skupinách žien alebo v bytových družstvách.


Jang: Ďakujem za rozhovor.

Naša vlasť (Nenara) – naenara.com.kp