Skip to content

1. den 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 8. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 7. září se v Paláci shromáždění Mansude konal první den jednání 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového národního shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Zasedání předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He.

Zasedání jednomyslně přijalo vyhlášky Nejvyššího lidového shromáždění KLDR „Přijetí Zákona KLDR o rozvoji socialistické vesnice“ a „Přijetí Zákona KLDR o zalesňování a zahradnictví“.

Všichni účastníci se s vysokým politickým nadšením a ctí naplnit slavnou odpovědnost a prvořadou povinnost zastupovat lid v historickém pochodu za otevření nové éry budování socialismu s pevnou vírou v budoucnost a optimismem vážně zapojují do diskuse o bodech programu.

Zasedání pokračuje.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp