Skip to content

Príbeh o ľudovo orientovanej ústave

Druhé zasadnutie Výboru pre prijatie dočasnej ústavy Kórey sa konalo v decembri čučche 36 (1947) za prítomnosti veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena. Zasadnutie rozdelené do troch podvýborov podrobne preskúmalo návrh ústavy článok po článku.

Na druhý deň, keď sa súdruh Kim Ir Sen dozvedel o názoroch na poradie kapitol návrhu ústavy, rozhliadol sa po členoch podvýborov. Vtedy návrh ústavy pozostával zo 102 článkov v 10 hlavách a v poslednej časti sa nachádzala kapitola o právach a povinnostiach občanov.

Po chvíli rozmýšľania povedal: Poradie kapitol návrhu ústavy nezodpovedá našej realite; demokratické práva a sloboda ľudí by mali byť v našej ústave uprednostňované; náš ľud viedol zdĺhavý, krvavý boj proti japonským imperialistom a za slobodu a nezávislosť ich krajiny a ich národných práv; vzhľadom na to je veľmi dôležité dať na prvé miesto kapitolu zaoberajúcu sa ich právami.

Po opätovnom zopakovaní potreby dal na pravú mieru rôzne odchýlky, ktoré sa objavili v diskusii o návrhu ústavy.

Na záver schôdze povedal, že návrh ústavy by sa mal dať na celoštátne prerokovanie, aby sa získali názory širokých vrstiev ľudí a aby sa ich názory naplno premietli do tejto ústavy. Výsledkom bolo celoštátne rokovanie medzi februárom a aprílom nasledujúceho roka a ústava, prvá svojho druhu v Kórei, bola prijatá v septembri ako ústava orientovaná na ľud, rozumná a životaschopná.

Táto ústava bola ďalej rozvinutá do Socialistickej ústavy Kórejskej ľudovodemokratickej republiky na prvom zasadnutí 5. Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR, ktoré sa konalo 27. decembra, čučche 61 (1972).

Nenara (Naša vlasť) – naenara.com.kp