Skip to content

Amnestie u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce

Pchjongjang, 15. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Prezídium Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky vyhlásilo 30. července amnestii u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce.

Vyhláška uvádí, že 75 let dějin slavné Korejské strany práce je posvátnými dějinami horoucí lásky k lidu, kdy se strana věnovala lidu a starala se o něj a byla plně zodpovědná za jeho osud a budoucnost. Zdůrazňuje, že je důslednou politikou strany a vlády republiky srdečně a milosrdně se starat o kohokoli, kdo se narodil v této zemi, přičemž jsou plně odpovědné za ochranu jejich osudu a budoucnosti.

Podle vyhlášky bude amnestie přiznána těm, kteří byli odsouzeni za zločiny proti vlasti a lidu, u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce.

Amnestie nabude účinnosti 17. září čučche 109 (2020).

Vláda KLDR a příslušné orgány přijmou praktická opatření, aby se propuštěné osoby mohly zapojit do běžného pracovního života.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp