Skip to content

2. velký seminář pracovníků ve stavebnictví

Pchjongjang 9. února čučche 111 (2022) (KCNA) – V Pchjongjangu byl 8. února zahájen 2. velký seminář pracovníků ve stavebnictví.

Aktuální velký seminář na téma „Prudký rozvoj architektury orientované na čučche a období velkého rozkvětu ve stavebnictví“ slouží jako důležitý okamžik k připojení k zásluhám naší strany v historii rozvoje architektury orientované na čučche, analýze a shrnutí úspěchů a zkušeností, nedostatků a ponaučení získaných po 1. velkém semináři pracovníků ve stavebnictví a k nalezení způsobů k provedení dalšího skoku vpřed ve stavebnictví.

 

 

Na tribunu vešel člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun.

Místa na pódiu zaujali tajemník ÚV KSP soudruh O Su Jong; místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise soudruh Pak Čong Gun; místopředseda vlády soudruh Pak Hun; předsedové provinčních lidových výborů, vedoucí funkcionáři ministerstev a ústředních institucí, funkcionářů orgánů ozbrojených sil a zasloužilé osoby z významných stavebních akcí.

Po zahájení semináře slavnostně zazněla státní hymna KLDR.

Soudruh O Su Jong přečetl dopis „Veďme rozvoj příkladné socialistické civilizace svého vlastního stylu provedením nové revoluce ve stavebnictví“, který zaslal generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Soudruh Kim Tok Hun ve svém projevu zdůraznil záměr strany, která současnému semináři přikládá velký význam, jasněji projevit sílu a rozvojový potenciál našeho státu novátorstvím a skokem vpřed ve stavebnictví a zahájením nové fáze vytváření socialistické civilizace.

Po zprávě následovaly projevy.

 

 

Pchjongjang 10. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Další projevy zazněly na druhém dni zasedání, kde se hodnotila práce v oblasti stavebnictví.

Řečníci vyjádřili své srdečné pocity, že dopis váženého soudruha Kim Čong Una „Veďme rozvoj příkladné socialistické civilizace svého vlastního stylu provedením nové revoluce ve stavebnictví“ je nesmrtelným velkým programem, který nás rozhodně vede k nové revoluci ve stavebnictví pro velký rozvoj našeho skvělého státu a blahobytu našeho lidu.

Shodli se na tom, že lidová armáda odpověděla na výzvu strany odvážnými praktickými činy a při výstavbě nejdůležitějších objektů jasně prokázala vznešeného ducha revoluční armády strany, která nic nepovažuje za nemožné.

Projevy analyzovaly a shrnuly řadu chyb a důvodů, proč pracovníci nesplnili svou odpovědnost při realizaci politiky strany pro revoluci ve stavebnictví.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda vlády soudruh Kim Tok Hun uzavřel jednání shrnující práci stavebního průmyslu.

Poté byla slavnostně předána stranická a státní vyznamenání projektantům, funkcionářům a novátorům, kteří se vyznamenali ve výstavbě – Řád Kim Ir Sena, Řád Kim Čong Ila, titul Hrdina práce KLDR se zlatou medailí (srp a kladivo) a Řádem státní vlajky 1. třídy, Řád státní vlajky 1. třídy, Řád práce, Řád státní vlajky 2. třídy, hodinky se jménem velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a čestná uznání generálního tajemníka KSP soudruha Kim Čong Una, Kim Ir Senova cena mládeže, titul lidového projektanta, titul zasloužilého projektanta, titul zasloužilého stavitele, titul zasloužilého řidiče nákladního vozu, titul zasloužilého technologa, titul zasloužilého pracovníka kalcinace a titul zasloužilého strojního inženýra.

Účastníci 2. velkého semináře stavebních pracovníků vstoupili do kurzů pro zvýšení kvalifikace.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp