Skip to content

Některé významné události v KLDR 2021-2022

Prezentace 1. místopředsedy soudruha Lukáše Vrobela na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA 12. 2. 2022

 

8. sjezd Korejské strany práce 5. – 9. 1. 2021 – soudruh Kim Čong Un zvolen generálním tajemníkem strany (do sjezdu předsedou).

 

Přehlídka, masové taneční slavnosti a další akce na oslavu sjezdu po jeho zakončení.

 

 

4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění – zákon NLS KLDR „O důsledném provádění pětiletého plánu hospodářského rozvoje státu stanoveného 8. sjezdem KSP“, usnesení NLS KLDR „Schválení výsledků plnění státního rozpočtu za rok čučche 109 (2020)“ a zákon NLS KLDR „O státním rozpočtu KLDR na rok čučche 110 (2021).

 

3. – 6. března – první seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany pod vedením s. Kim Čong Una.

 

Březen – od skončení 8. sjezdu Korejské strany práce odešlo v celostátním meřítku více než 1300 mladých mužů a žen dobrovolně do obtížných a pracovně náročných odvětví národního hospodářství (akce pokračují dále).

 

 

 

23. března – Soudruh Kim Čong Un na slavnostním shromáždění zahájil výstavbu 10 tisíc nových bytů v Pchjongjangu.

 

Zahájena výstavba bytových domů na nábřeží řeky Potchong s 800 byty.

 

6. – 8. dubna – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce.

 

 

Oslavy Dne slunce (15. 4.) – slavnostní koncert, světelný festival.

 

27. – 29. dubna – 10. sjezd Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže, přejmenován na Socialistický svaz vlastenecké mládeže (setkání a fotografie se s. Kim Čong Unem v Paláci slunce Kumsusan).

 

Po celé období pokračuje protiepidemická práce.

 

 

25. a 26. května – 8. sjezd Jednotných odborových svazů Koreje.

20. – 21. června 7. sjezd Socialistického svazu žen Koreje.

11. července se soudruh Kim Čong Un setkal s tvůrci a umělci hlavních uměleckých souborů, kterým bylo uděleno státní vyznamenání.

68. výročí vítězství ve velké Vlastenecké osvobozenecké válce – 7. celostátní shromáždění válečných veteránů, soudruh Kim Čong Un přednesl projev.

 

 

Závěr července – pod vedením soudruha Kim Čong Una se konal 1. seminář velitelů a politických pracovníků Korejské lidové armády.

Srpen – soudruh Kim Čong Un vedl výstavbu obytné čtvrti u řeky Potchong.

27. srpna – velkolepé oslavy 30. Dne mládeže.

30. srpna se soudruh Kim Čong Un setkal s účastníky oslav Dne mládeže a mladými lidmi, kteří dobrovolně odešli do nejtěžších oblastí socialistické výstavby.

8. září – soudruh Kim Čong Un se v sídle Ústředního výboru strany setkal s novátory práce a vyznamenanými pracovníky, kteří se účastnili oslav 73. výročí vzniku republiky.

 

 

9. září – na Kim Ir Senově náměstí se slavnostně konala přehlídka polovojenských sil a Sil veřejné bezpečnosti na počest 73. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky za účasti soudruha Kim Čong Una.

Akademie národní obrany Korejské lidově demokratické republiky 11. a 12. září úspěšně provedla zkušební odpálení nových řízených střel dlouhého doletu nového typu.

15. září – cvičná zkušební palba železničního raketového pluku.

28. září provedla Akademie národní obrany Korejské lidově demokratické republiky zkušební odpálení nové hypersonické rakety Hwasong-8.

 

 

28. září – 5. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky – soudruh Kim Čong Un přednesl historický politický projev „O orientaci současného boje za nový rozvoj budování socialismu“.

30. září – Akademie národní obrany Korejské lidově demokratické republiky provedla zkušební odpálení nové rakety protivzdušné obrany.

10. října – vzpomínková přednáška v sídle Ústředního výboru strany k 76. výročí založení strany – soudruh Kim Čong Un přednesl historický projev „Dále zlepšeme stranickou práci v souladu s novým obdobím rozvoje budování socialismu“.

11. října – na Výstavišti tří revolucí slavnostně zahájena výstava úspěchů rozvoje obrany státu „Sebeobrana 2021“ –  soudruh Kim Čong Un pronesl pamětní projev.

 

 

19. října – Akademie národní obrany Korejské lidově demokratické republiky provedla zkušební střelbu nové balistické rakety odpalované z ponorky.

20. – 27. října – v okrese Samdžijon v oblasti Pektusanu byly předány domy pro tisíc a několik set rodin. Nové domy byly předány také na slaniskách Rjongmedo.

 

 

Průběžně vydávány Sebrané spisy Kim Čong Ila, počátkem listopadu již 40. svazek.

6. listopadu – soutěž dělostřeleckých jednotek mechanizovaných vojsk Korejské lidové armády.

Listopad – soudruh Kim Čong Un vedl na místě město Samdžijon, aby se seznámil se situací třetí etapy výstavby v souvislosti s nadcházejícím dokončením výstavby města.

 

 

18. – 19. listopadu –  5. konference průkopníků tří revolucí; soudruh Kim Čong Un zaslal účastníkům dopis „Dosáhněme všestranného rozvoje socialismu rozdmýcháním mocných plamenů tří revolucí“.

4. a 5. prosince – 8. seminář pracovníků vojenského školství Korejské lidové armády. Soudruh Kim Čong Un přednesl úvodní, hlavní a závěrečný projev.

17. prosince – u příležitosti 10. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila si všechen lid celé země s úctou připomenul jeho památku. Ústřední vzpomínkové shromáždění za účasti soudruha Kim Čong Una.

 

 

27. – 31. prosince – 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, soudruh Kim Čong Un vystoupil s hlavním projevem „O směřování práce strany a státu v roce 2022“ a historickým projevem „Zahajme nové velké období rozvoje socialistického venkova našeho stylu“. Plénum rozhodlo o důraznějším posilování obranyschopnosti státu.

31. prosince 2021 / 1. ledna 2022 – slavnostní uvítání nového roku čučche 111 (2022), koncert a slavnostní vztyčení státní vlajky na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu, ohňostroje.

 

 

 

1. ledna 2022 – soudruh Kim Čong Un se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory práce.

5. ledna – shromáždění odhodlání občanů Pchjongjangu k důslednému provedení závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce na Kim Ir Senově náměstí. Následovala shromáždění ve všech provinciích a shromáždění Svazu mládeže a Svazu žen.

5. ledna – Akademie národní obrany Korejské lidově demokratické republiky provedla zkušební start hypersonické rakety.

11. ledna – soudruh Kim Čong Un sledoval zkušební palbu hypersonické rakety, vedenou Akademií národní obrany.

14. ledna – zkušební palebné cvičení železničního raketového pluku provincie Severní Pchjongan.

 

 

17. ledna – zkušební střelba taktických řízených raket.

27. leden – 40 let rekultivace slaných bažin.

25. a 27. ledna – zkušební střelby pro aktualizaci systému řízených střel dlouhého doletu a potvrzení síly konvenční hlavice taktické řízené střely země-země. V tomto období soudruh Kim Čong Un na místě vedl práci vojenského závodu, který vyrábí hlavní zbraňový systém.

30. ledna – zkušební odpálení balistické rakety země-země středního a dlouhého doletu Hwasong-12.

27. – 28. ledna – 9. sjezd Svazu zemědělských pracovníků Koreje, dopis soudruha Kim Čong Una „Nechť se Svaz zemědělských pracovníků Koreje stane předvojem v boji za rozvoj socialistického venkova našeho stylu!“

 

 

6. a 7. února – 6. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky. Schválení zprávy o práci Vlády KLDR a výsledcích plnění státního rozpočtu 2021 a rozhodnutí o státním rozpočtu 2022. Přijetí Zákona KLDR o výchově dětí a Zákona KLDR o ochraně práv a zájmů zahraničních krajanů.

8. února – zahájen 2. velký seminář pracovníků ve stavebnictví. Dopis soudruha Kim Čong Una „Veďme rozvoj naší příkladné socialistické civilizace novou revolucí ve stavebnictví.

Únor – velké množství slavnostních akcí k 80. výročí narození soudruha Kim Čong Ila (Dne zářící hvězdy – 16. 2.), předání stranických a státních vyznamenání.