Skip to content

Urychleno hloubení základů sídliště Hwasong

Pchjongjang 24. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Na staveništi obytných budov s 10 000 bytovými jednotkami v oblasti Hwasong vojenští a civilní stavební dělníci energicky urychlují kopání základových jam.

Velitelství přesně rozdělilo povinnosti stavebních jednotek a pečlivě zajišťuje plánování a velení, určuje pořadí prací v souladu s počasím, sezónními podmínkami a prostředím.

 

 

Velké vizuální tabule, naléhavá bojová hesla, nástěnky, transparenty a rudé prapory, které tvoří les u vchodu a všude na širokém staveništi, povzbuzují vojenské i civilní budovatele k revoluci ve výstavbě a vlastenectví.

Vojáci lidové armády, kteří mají na starosti hlavní frontu výstavby 10 000 bytů v oblasti Hwasong, provádějí od počátku rozsáhlé práce. Všechny jednotky lidové armády okamžitě mobilizovaly bagry a nákladní auta na stavbu a zvýšením míry využití techniky dosahují znatelných výsledků.

Urychlují výkop základových jam a provádějí předběžná opatření, aby v krátké době přemístili a rozmístili stavební techniku ​​včetně domíchávačů betonu.

Rovněž civilní stavební jednotky, které mají pevně zavedený systém velení a přijaly opatření k zajištění techniky a materiálu podle podmínek, dynamicky postupují ve výstavbě.

Několik brigád v krátké době dokončilo úpravu okolí a efektivně nasadilo techniku ​​a síly s ohledem na rozsah prací a postupují ​s hloubením základů podle plánu.

Členové vysokorychlostní úderné brigády mládeže plně projevili moudrost a odvahu korejské mládeže v cenném boji za další oslavu období rozkvětu výstavby hlavního města.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp