Skip to content

Konalo se 6. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 8. února čučche 111 (2022) (KCNA) – 6. a 7. února se v Paláci shromáždění Mansude konalo 6. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Přítomni byli poslanci NLS a jako pozorovatelé funkcionáři Ústředního výboru strany, prezídia (stálého výboru) NLS, vlády, orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních institucí, předsedové městských a okresních lidových výborů a funkcionáři provinčních institucí.

 

 

Předseda prezídia NLS soudruh Čche Rjong He přednesl úvodní projev.

Na zasedání byla přijata rozhodnutí NLS KLDR „Schválení zprávy o práci Vlády KLDR a výsledcích plnění státního rozpočtu KLDR pro rok čučche 110 (2021) “ a „O státním rozpočtu na rok čučche 111 (2022)“.

Zasedání jednomyslně přijalo rozhodnutí NLS KLDR „Přijetí Zákona KLDR o výchově dětí“ a „Přijetí Zákona KLDR o ochraně práv a zájmů zahraničních krajanů“.

Závěrečnou řeč přednesl soudruh Čche Rjong He.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp