Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni zářící hvězdy

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený nejvyšší představiteli velice krásné a hrdé země, Korejské lidově demokratické republiky!

 

Rok 2022 je velkým svátkem nejen KLDR, ale celého mezinárodního pokrokového světa.

Je to rok, ve kterém společně s Vámi a Vaší zemí celý pokrokový svět oslaví výročí velkých vůdců Vašich a světových dějin. Vysoce uctíme 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který vytvořil a v revoluční praxi uplatnil ideje čučche.

S hlubokou úctou si připomeneme také 80. výročí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který rozvinul čučche jako celistvý systém myšlenky a vyhlásil ji za nejvyšší program Korejské strany práce.

Při této příležitosti nelze nevzpomenout to, že také Vy, soudruhu maršále, stojíte v čele následnictví korejské revoluce, nesmrtelného díla velkého vůdce a velkého generála.

Za desetileté působení v čele strany a státu oceňujeme zejména to, že za Vašeho vedení Vaše země doznala velice významného pokroku v oblasti životní úrovně lidu, průmyslu, zemědělství, v posílení země na mezinárodním poli a zejména v oblasti obranyschopnosti KLDR proti napadení imperialistickými mocnostmi.

 

Soudruhu maršále!

 

Naše Společnost česko-korejského přátelství Pektusan si plně uvědomuje význam 16. února, dne kdy se narodil veliký vůdce KLDR soudruh Kim Čong Il.

V této době, nyní před významným Dnem zářící hvězdy, kdy oslavíme jeho 80. výročí, vysoce uctíme soudruha Kim Čong Ila a věříme, že jeho revoluční život a nehynoucí zásluhy budou i nadále příkladem lidu KLDR a pokrokovým lidem celého světa.

On byl součástí života nejen lidu KLDR, ale významně přispíval také k jejímu jménu v mezinárodní oblasti. Jsme toho názoru, že to byl on, bez jehož myšlení a linie by nebyla uhájena velká věc revoluce.

Tento učitel, který vedl stranu, stát a armádu, vysoce podporoval soudruha Kim Ir Sena a skvěle pokračoval v jeho myšlení a velkém díle, v rozvíjení  čučche.

 

Ať žije kimirsenismus-kimčongilismus!

 

Sláva Korejské straně práce!

 

Sláva hrdinům-velkým vůdcům Koreje!

 

Jozef Servista,

předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Praze dne 12. 2. 2022