Skip to content

KLDR – kolébka šťastného života

Rozhovor Haló novin s velvyslancem KLDR v ČR Ču Won Čcholem

 

Dovolím si říct, že jste ve funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance KLDR již dva roky, ale byl jste už zde ve funkci konzula velvyslanectví, a musím na Vás prozradit, že jste také v České republice studoval na Karlově univerzitě. Říkám to správně?

Rád bych nejdřív srdečně pozdravil všechny čtenáře Haló novin a Vám osobně, pane šéfredaktore, poděkoval za tuto příležitost.

Máte pravdu, jsem už tady v Praze skoro dva roky a před šesti lety jsem působil v České republice jako konzul a zástupce velvyslance. A předtím v 80. letech jsem studoval na Karlově univerzitě. Mám z té doby velmi dobré vzpomínky na tehdejší Československo, to víte, studentská léta, to je většinou pro každého studenta zlatá doba. Tak se dá říct, že jsem prožil kus svého života tady v České republice s československým i českým lidem.

 

 

Právě si připomínáme velmi významná výročí pro korejský lid, a to 110. výročí narození věčného prezidenta KLDR KIM IL SUNGA (KIM IR SENA) a 80. výročí narození KIM ČONG ILA. Mohl byste, pane velvyslanče, přiblížit tato významná výročí?

Právě s těmi výročími je letošní rok velmi významný pro náš lid a naši zemi. Nedávno, 19. ledna, se konalo zasedání politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a na tomto zasedání naši nejvyšší představitelé diskutovali a přijali usnesení o otázce oslav 110. výročí narození Kim Il Sunga (15. dubna – Den Slunce) a 80. výročí narození Kim Čong Ila (16. února – Den zářící hvězdy).

Závěr byl, co nejpříznivěji a nejvýrazněji oslavit tyto dva svátky, Den Slunce a Den zářící hvězdy, v tomto významném roce náš lid bere jako svou morální povinnost, protože novodobá historie naší země je spjatá se jmény Kim Il Sunga a Kim Čong Ila a tito dva velikáni jsou v srdcích našeho lidu hluboce zapsáni jako otcové národa. Kim Il Sung i Kim Čong Il byli jedineční vlastenci, kteří obětovali celý svůj život ve prospěch lidu, pro jeho důstojnost s prosperitou vlasti a národa. Kim Il Sung vedl 15letý partyzánský boj proti japonským okupantům k vítězství a daroval korejskému národu osvobození ze 40leté koloniální nadvlády japonského imperialismu.

Po osvobození vlasti založil Korejskou stranu práce jako vedoucí politickou organizaci, Korejskou lidovou armádu a výsledkem byl suverénní stát Korejská lidově demokratická republika. Budoval socialismus korejského stylu, sloužící hlavně zájmu našeho lidu. Usiloval o spravedlivý rozvoj mezinárodních vztahů na základě samostatnosti, vzájemného respektování suverenity a nevměšování do vnitřních věcí jiných států.

Kim Čong Il věrně pokračoval v myšlení a velkém díle soudruha Kim Il Sunga. Posílil a rozvinul Korejskou stranu práce jako stranu jejího zakladatele a vůdce soudruha Kim Il Sunga, v níž neotřesně platí ideový a řídicí systém vůdce, jako mateřskou stranu, jež vytváří harmonický celek s celým národem a sloužící ve prospěch lidových mas, a jako neporazitelnou stranu s ocelovou kázní a bojovou silou. Tím docílil jednomyslné jednoty a semknutosti strany, lidu a národa jako takového. Další jeho zásluhou, kterou musím zmínit, je, že za velmi těžkých okolností v 90. letech minulého století hájil socialismus, který náš lid považuje za kolébku šťastného života, a mimořádným posílením obranyschopnosti státu zabránil vypuknutí další války na Korejském poloostrově a zajistil bezpečný život našeho lidu. Není tajemstvím, že v té době USA vážně zvažovaly preventivní útok na nás, který by se jistě přeměnil na otevřenou válku.

Kim Il Sung a Kim Čong Il v celém období svých působení vždy byli ve spojení s lidmi, pozorně naslouchali jejich slovům a prosazovali jejich zájmy, přání a požadavky do politiky nejen strany, ale hlavně státu, čímž si zasluhují absolutní úctu a důvěru našeho lidu. Kim Il Sung a Kim Čong Il navěky zůstanou v srdcích našeho lidu jako lidoví vůdci.

 

Koncem prosince loňského roku proběhlo plenární zasedání KSP. Co vše řešilo toto Vaše zasedání?

Ve dnech 27. až 31. prosince loňského roku se konalo 4. plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, aby zhodnotilo práci za první rok realizace pětiletého plánu, který byl stanoven na 8. sjezdu strany z ledna 2021, a vypracovalo novou směrnici pro rok 2022.

Ústřední výbor strany všeobecně hodnotil, že rok 2021 byl rokem velkého vítězství, které otevřelo dveře k velké změně směrem k celkovému rozvoji socialistické výstavby navzdory těžkým zkouškám.

Zároveň ocenil loňské úspěchy, a to, že byly pozitivně nalezeny a uplatněny způsoby, jak stabilizovat ekonomiku a živit se soběstačně v extrémně krutém prostředí, že jde o pokrok dosažený v hospodářském rozvoji a tento proces přesně znamená dynamický pokrok socialismu korejského typu ke komplexnímu rozvoji státu.

Závěr zasedání se podrobně věnoval i nedostatkům a důležitým poznatkům odhaleným v uplynulém období a způsobům jejich odstranění. Generální tajemník Kim Čong Un naznačil hlavní směr práce strany a státu pro rok 2022 a objasnil principiální otázky a politiku boje za nový rozvoj socialistické výstavby. Hlavním úkolem pro rok 2022 je poskytnout jistou garanci pro realizaci pětiletého plánu a přinést pozoruhodnou změnu ve vývoji státu a životní úrovni lidí. Na zasedání byly určeny konkrétní úkoly pro rok 2022 v jednotlivých odvětvích hospodářství, politiky, kultury a obrany státu.

 

Nejde se nezeptat na dlouhodobé sankce proti Vaší zemi KLDR, která se s těmito ekonomickými problémy byla nucena vypořádat po svém tak, aby nesnížila kvalitu života Vašich občanů. Jak se tedy daří v současnosti vaší ekonomice? Většinou to bývá tak, že dojde k posílení vnitřní, zejména spotřební ekonomiky, ale je také pravdou, že sankce fungují tak, že Vám žádná společnost prakticky neprodá nic, protože by mohla přijít o trh ve všech ostatních zemích, dokonce ani léky či obilí, jelikož KLDR má jen 16 % zemědělské půdy. Můžete to upřesnit, prosím?

Sankce je produktem nepřátelské politiky USA vůči KLDR a uvalení sankcí nezačalo kvůli tzv. »jaderné ambici« KLDR, jak se domnívají mnozí lidé a jak je takto negativně vytvářen mediální obraz KLDR. Náš lid žije pod sankcemi USA od začátku vzniku naší republiky, nebo dokonce i před vznikem. Prostě se Američanům nelíbila a nelíbí samotná existence lidové Koreje, protože se stala překážkou v obsazení celého Korejského poloostrova pro uplatnění jejich strategie světové nadvlády.

Podívejte se na obsah sankcí, negují veškerá práva suverénního státu včetně práva existence, rozvoje a sebeobrany, chtějí se zbavit socialistického systému v naší zemi a narušují důstojnost našeho státu a lidu. Ale tyto sankce mají také obrácený efekt, generují zvýšení a úroveň soběstačnosti korejského lidu. Jak jsem se už zmínil, našli jsme způsoby, jak stabilizovat ekonomiku a živit se soběstačně v extrémně krutém prostředí, dosahujeme nových a nových hospodářských úspěchů. Žádná sankce nemůže zlomit vůli našeho lidu, abychom mohli žít důstojně a nezávisle.

 

Všichni, kdo vás opakovaně v posledních letech před pandemickou situací navštívili, mi řekli, že u vás došlo k prudkému progresu zejména ve stavebnictví, výstavbě bytů, kulturních a společenských zařízeních…

Máte pravdu, stavebnictví je jedno z odvětví, kde bylo v posledních 10 letech dosaženo nejvíc úspěchů. Stavebnictví v KLDR zažívá svůj vrchol za vedení soudruha Kim Čong Una. Každý rok se staví nové továrny, byty, kulturní a společenská zařízení. Například v období pětiletého plánu od minulého roku ročně stavíme 10 tisíc bytů v Pchjongjangu, hlavním městě. Stavby bytů probíhají i v ostatních městech a vesnicích. A tyto stavěné byty jsou poskytnuty lidem úplně zdarma.

 

Zajímala by mě oblast vzdělání. Jaká úroveň vzdělání je u vás v porovnání s naší současnou, jelikož, jak jsem již řekl, Vy sám jste u nás studoval a máte jasnou možnost srovnání. Můžete říci o celkové koncepci školství?

Vzdělání je u nás oblastí, které se věnuje opravdu největší pozornost ze strany a státu, protože je to věcí budoucnosti. Dokonce prvním tématem jednání první ústřední vládní organizace po osvobození v roce 1946, tedy před založením KLDR, byla otázka výroby tužek pro školáky. Prezident Kim Il Sung kdysi řekl, že jakákoliv práce se dá odsunout na pozdější dobu, ale ne práce pro budoucnost. Nešetřit ve věci pro děti, budoucnost je neměnnou politikou Korejské strany práce a věčnou státní politikou naší republiky. Například na prosincovém plenárním zasedání loňského roku určili státní politikou poskytnutí všem studentům školní uniformy a aktovky zdarma.

Uplatňujeme 12leté povinné vzdělání, veškeré vzdělání včetně vysokoškolského je bezplatné. Neustále zlepšujeme formy a obsahy vzdělání zaváděním nových výsledků vědy a techniky včetně umělé inteligence. Rád poslouchám zprávy, že naši studenti dosahují dobrých výsledků na různých mezinárodních akademických soutěžích.

V době mého studia Československá republika měla velmi kvalitní vzdělání, i teď vzpomínám na vynikající učitele, kteří mě učili, a vážím si jich do dneška. Doufám, že české vzdělání za tu dobu ještě pokročilo a je na vyšší úrovni.

 

Další otázku chci směřovat, jak jsme už zmínili, na vytváření negativního obrazu Vaší země. Nás, kteří máme více objektivních informací, to mrzí, jelikož víme, že dochází k tomuto zcela záměrně, tendenčně a také jsou to často polopravdy, nebo některé informace jsou záměrně zamlčovány. Je to tak?

To je smutná realita. Dobře víme, odkud vychází tyto překrucované informace o mé zemi. Jsou jisté síly, které pro démonizaci našeho státu finančně podporují výrobu nepravdivých informací, a lidé, kteří pro peníze vymýšlejí všelico. V žurnalistice považuji za nejdůležitější zachování objektivity a nezávislosti. Ta ovšem chybí v informacích o KLDR v západních mediích. Budu se snažit, abych podával co nejvíc pravdivých informací o skutečnostech a reálnosti v naší zemi.

 

Jak vy, pane velvyslanče, vidíte budoucnost ve spolupráci s Českou republikou? Jaké sféry byste rád rozvíjel s ČR a Korejskou lidově demokratickou republikou?

KLDR a Česká republika mají velmi dobrou tradici přátelských vztahů a spolupráce. Jsou zde mezi ČR a KLDR obrovské potenciální kapacity pro spolupráci ve všech oblastech ekonomiky a kultury. Věřím, že jednou dojde k naplnění těchto kapacit.

 

Roman BLAŠKO

Haló noviny 16. 2. 2022