Skip to content

3. den 3. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 18. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. června pokračovalo ve své práci 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, aby potvrdilo bojovou politiku, která sehraje vedoucí úlohu v dalším urychlení historického pokroku naší strany a lidu pro tento rok, a praktické úkoly.

Na tribunu vstoupil vážený soudruh Kim Čong Un.

 

 

Na plénu byla jako 4. bod programu projednána analýza současné mezinárodní situace a odpovídající kurs naší strany. Vážený soudruh generální tajemník přednesl přehled hlavních změn na mezinárodní politické scéně v poslední době a vnější situace naší revoluce a vyhodnotil je. Zejména podrobně analyzoval politickou tendenci nové administrativy USA ve vztahu k naší republice a nastínil vhodná taktická a strategická opatření a směr činnosti, které by měly být dodržovány v dalších vztazích s USA.

Soudruh generální tajemník zdůraznil potřebu připravit se na dialog i konfrontaci, zejména se plně připravit na konfrontaci, abychom ochránili důstojnost našeho státu a jeho zájmy pro nezávislý rozvoj a spolehlivě zaručili mírové prostředí a bezpečnost našeho státu. Vyjasnil zahraničněpolitické postoje a zásady KSP a vlády KLDR týkající se důležitých mezinárodních a regionálních záležitostí a zdůraznil nezbytnost dalšího posílení strategické pozice a aktivní role našeho státu a vytvoření příznivého vnějšího klimatu z naší vlastní iniciativy. Vyzval k ostré a rychlé reakci na rychle se měnící situaci a jejímu zvládnutí a soustředění úsilí na získání stabilní kontroly nad situací na Korejském poloostrově.

Na plénu byly jako 5. bod programu diskutovány otázky, které by měly být přednostně vyřešeny pro zajištění stabilizace a zlepšení života lidu v současných podmínkách. Soudruh generální tajemník uvedl, že přijetí rozhodných kroků k okamžitému řešení naléhavých problémů, které jsou v současné době v samém středu pozornosti a očekávání lidu, je hlavním úkolem současného pléna, a vydal mimořádný rozkaz, který osobně podepsal, aby upřímně alespoň skromně přispěl k zajištění stability života lidu.

 

 

Na plénu byla jako 6. bod programu projednávána otázka zlepšování a posilování politiky strany ve výchově dětí. Soudruh generální tajemník uvedl, že neexistuje žádná důležitější záležitost revoluce než spolehlivá a dobrá výchova dětí, budoucnosti vlasti. Zdůraznil, že vytváření lepších podmínek pro výchovu dětí bez ohledu na vynaložené prostředky je nejdůležitější politikou a nejcennější touhou naší strany a státu. Čím těžší to je, tím více musíme usilovat o výchovu dětí a silou takové lásky úporně směřovat k budoucnosti komunismu – to je způsob, jak postupovat vpřed, způsob, jak rozvíjet naši revoluci. Srdečně řekl, že pokud děti, které se narodí a vyrostou v této zemi, se budou dobře stravovat a budou od dětství zdravě vychovávány v dobrém prostředí, za 20 či 30 let naši společnost naplní životní energií a elánem a národní moc republiky poroste a bude sílit.

Soudruh generální tajemník uvedl, že roky v jeslích a mateřských školách jsou nejdůležitějšími v růstu a vývoji dětí, a vyzval k vytvoření politiky strany pro zásobování dětí celého státu výživnými výrobky, včetně mléčných výrobků, na náklady státu. Navrhnul konkrétní úkoly a způsoby jejich provádění.

Soudruh generální tajemník přesvědčivě zdůraznil, že všichni funkcionáři by s náklonností skutečných otců a matek měli věnovat mimořádnou pozornost správné výživě dětí v jeslích a mateřských školách, aby prokázali svou věrnost straně a revoluci, vlasti a lidu praktickým příspěvkem k provádění politiky naší strany pro růst dětí.

Na plenárním zasedání byl v atmosféře velkého oživení a nadšení zvážen návrh soudruha generálního tajemníka a příslušné usnesení bylo jednomyslně přijato s plnou podporou a souhlasem.

Všichni účastníci pléna složili pevnou přísahu, že budou důsledně provádět důležitá projednaná a přijatá politická rozhodnutí.

Plenární zasedání pokračuje.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp