Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval podniky v západní oblasti

Pchjongjang 27. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem různých jednotek v západní oblasti.

Při návštěvě Chemického komplexu mládeže v Namhungu zdůraznil, že jeho funkcionáři a dělnická třída si musí uvědomit odpovědnost za ochranu arzenálu zemědělské fronty a s bojovým duchem soběstačnosti a odhodlaného  překonávání obtíží pokročit v plnění závěrů 3. pléna 8. Ústředního výboru KSP, vyrábět více hnojiv a posílat je na socialistický venkov.

 

 

V závodě na chemická vlákna v Sinuidžu a v chemickém závodě Ponghwa uvedl, že v úzké spolupráci s výzkumnými ústavy je nutné aktivně řešit vědecko-technické problémy vznikající při intenzifikaci výroby, rekonstrukci a modernizaci a zvýšením podílu domácích zařízení a místně dostupných materiálů spolehlivě posilovat soběstačnou základnu pro rozvoj chemického průmyslu.

Seznámil se s vegetačním stavem plodin, stavem odplevelení, sklizní pšenice a ječmene v zemědělských družstvech v různých městech a okresech provincie Severní Pchjongan a stavem výroby továren na organická kombinovaná hnojiva. Znovu zdůraznil myšlenku červnového pléna, že v současné době je vynikající správa zemědělství prvním úkolem strany a státu. Rovněž poznamenal, že je nutné urychlit zavedení vědecky podložené zemědělské metody a výroby účinných organických hnojiv a tím jistě dosáhnout cílů produkce obilí pro tento rok.

 

 

Na jednáních v terénu byla přijata realistická opatření k urychlení plnění hospodářských úkolů přidělených příslušným odvětvím a jednotkám, přičemž byla plně zohledněna rozhodnutí sjezdu strany a pléna Ústředního výboru strany, a rovněž byly konkrétně projednány novátorské a metodické otázky zaměřené na posílení výrobní základny zemědělských družstev a zlepšení života zemědělských pracovníků.

Kromě toho se soudruh Kim Tok Hun seznámil se zaváděním nového výrobního procesu Dolu mládeže „5. prosince“ a zásobováním továrny na streptomycin v Sinuidžu a přijal příslušná opatření.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp