Skip to content

Konal se 7. sjezd Socialistického svazu žen Koreje

Pchjongjang 22. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 20. – 21. června se v Pchjongjangu konal 7. sjezd Socialistického svazu žen Koreje.

Sjezd komplexně analyzoval a shrnul práci svazu žen a projednal úkoly a praktické způsoby, jak zajistit, aby svaz jako revoluční organizace žen čestně plnil své poslání a povinnost v boji za dosažení nového velkého vítězství v budování socialismu.

Místo na tribuně zaujali člen politbyra Ústředního výboru a tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, vedoucí oddělení Ústředního výboru strany soudruh Ri Tu Song, členky výkonného výboru Ústředního výboru svazu žen, předsedkyně provinčních výborů svazu žen, funkcionářky pověřené prací se svazem žen v orgánech ozbrojených sil, příkladné funkcionářky a členky pevného jádra organizací svazu žen a příslušné pracovnice.

 

 

Sjezd zvolil pracovní předsednictvo a sekretariát. Byly schváleny následující body programu:

1. Zpráva Ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje

2. Zpráva Ústřední kontrolní komise Socialistického svazu žen Koreje

3. Změny Stanov Socialistického svazu žen Koreje

4. Volba ústředního řídícího orgánu Socialistického svazu žen Koreje

Na sjezdu přednesl tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan programové poselství generálního tajemníka KSP, předsedy pro státní záležitosti KLDR váženého soudruha Kim Čong Una účastnicím 7. sjezdu Socialistického svazu žen Koreje „Nechť se svaz žen stane mocnou silou v urychlení procesu prosazování a rozvoje socialismu našeho stylu!“

Předsedkyně Ústředního výboru svazu žen soudružka Čang Čchun Sil přednesla referát k prvnímu bodu programu „Zpráva Ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje“. Uvedla, že svaz žen stojí před čestným úkolem – živě předvést bojovou sílu masové politické organizace na všeobecném pochodu za provádění bojového programu stanoveného 8. sjezdem Korejské strany práce. Vyzvala k energickému boji za dosažení nového vítězství věci socialismu, těsně semknuty kolem váženého soudruha Kim Čong Una.

 

 

Na sjezdu proběhla rozprava o prvním bodu pořadu jednání. Diskuse analyzovala a shrnula úspěchy, zkušenosti a nedostatky v práci svazu ve sledovaném období a jejich příčiny. Řečnice vyjádřily své odhodlání s dvojnásobnou a desetinásobnou energií pokračovat v práci svazu dle představ a plánů strany.

Proběhla zpráva a diskuse o druhém bodu pořadu jednání „Zpráva Ústřední kontrolní komise Socialistického svazu žen Koreje“ a poté bylo jednomyslně přijato usnesení.

Byl projednán třetí bod pořadu jednání „Změny Stanov Socialistického svazu žen Koreje“ a jednomyslně přijato usnesení.

Sjezd projednal čtvrtý bod programu „Volba ústředního řídícího orgánu Socialistického svazu žen Koreje“. Byl zvolen Ústřední výbor Socialistického svazu žen Koreje. Všechny navržené členky a kandidátky členství ÚV svazu žen byly zvoleny jednomyslně.

Uskutečnilo se 1. plénum 7. Ústředního výboru svazu žen. Tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan oznámil závěry 1. pléna. Byl zvolen výkonný výbor Ústředního výboru svazu žen.

Soudružka Kim Čong Sun byla zvolena předsedkyní Ústředního výboru svazu žen a soudružky Čcha Hjon Ok, Ri Hjang Suk, Son Mjong E a Ri He Im byly zvoleny místopředsedkyněmi.

Byl vytvořen organizační výbor Ústředního výboru svazu žen a zvoleny předsedkyně, místopředsedkyně a členky Ústřední kontrolní komise svazu žen a jmenovány vedoucí oddělení svazu žen.

Sjezd jednomyslně přijal usnesení k prvnímu bodu pořadu jednání, které dodatečně odráží obsah práce a iniciativu a tvůrčí návrhy delegátek k důslednému plnění programových úkolů uvedených v dopise váženého soudruha generálního tajemníka.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp