Skip to content

Skončilo 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 19. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 18. června bylo ukončeno 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce po úspěšném projednání otázek pořadu jednání.

Na zasedání čtvrtého dne pléna byl jako 7. bod pořadu jednání shrnut ideologický a organizační život členů ústředního řídícího orgánu strany za první pololetí roku 2021.

Soudruh generální tajemník podrobně poukázal na vážné problémy odhalené v práci a životě členů ústředního orgánu strany nově zvolených na 8. sjezdu strany, i když slavnostně přísahali před stranou a lidem.

Soudruh generální tajemník vydal konkrétní pokyny k připravenosti a stylu práce, s nimiž by členové řídícího orgánu měli pracovat pro důstojné naplnění svého historického poslání a jak by se měli snažit o ideologickou, duchovní, morální a kulturní sebevýchovu.

Plénum jako 8. bod pořadu jednání projednalo organizační otázky. Byli odvoláni a doplněni členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany, členové a kandidáti členství ÚV strany a kádry státních orgánů.

Soudruh Tche Hjong Čchol byl zvolen členem politbyra ÚV KSP.

Soudruh U Sang Čchol byl zvolen kandidátem politbyra ÚV KSP.

Plenární zasedání uzavřel soudruh generální tajemník. Jménem Ústředního výboru strany slavnostně přísahal, že naše strana s neochvějným bojovým duchem jistě překoná současnou obtížnou situaci, která stojí v cestě revoluci, a bude i nadále v jakkoli obtížných zkouškách vždy a do konce věrná revolučním myšlenkám a velké věci velkého vůdce a velkého generála.

3. plénum 8. ÚV KSP se zapíše do dějin revoluce čučche jako historické shromáždění, na kterém byla přijata důležitá rozhodnutí pro rozkvět země a blahobyt lidu navzdory nejhorší nepřízni osudu a jako významná událost, jejímž prostřednictvím bylo plně prokázáno nepřemožitelné vedení KSP, s namáhavým úsilím rozhodně otevírající éru nového dynamického pokroku navzdory mnohonásobným obtížím v cestě vpřed.

 

soudruh Tche Hjong Čchol, nově zvolený člen politbyra ÚV KSP

 

soudruh U Sang Čchol, nově zvolený kandidát politbyra ÚV KSP

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp