Skip to content

Súdruh KIM ČONG UN predsedal 2. rozšírenému zasadnutiu 8. Ústrednej vojenskej komisie KSP

Pchjongjang 12. júna čučche 110 (2021) (KCNA) – V sídle ÚV Kórejskej strany práce sa v piatok uskutočnilo 2. rozšírené zasadnutie 8. Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce.

Stretnutiu predsedal generálny tajomník KSP a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vážený súdruh Kim Čong Un. Zúčastnili sa ho členovia Ústrednej vojenskej komisie KSP , velitelia slúžiacich vojsk a zborov KĽA, členovia výkonného výboru straníckeho výboru ľudovej armády a členovia príslušných oddelení ústredného výboru strany.

Rozšírené zasadnutie stanovilo dôležité úlohy pre ďalšie zvýšenie efektívnosti boja revolučných ozbrojených síl a pre nastolenie nového obratu v celkovej činnosti národnej obrany, ako to vyžaduje aktuálna rýchlo sa meniaca situácia okolo Kórejského polostrova a vnútorné i vonkajšie prostredie našej revolúcie a diskutovalo o organizačných otázkach.

Na stretnutí vážený súdruh generálny tajomník analyzoval súčasnú situáciu a skutočný stav práce ľudovej armády, načrtol strategické úlohy, ktoré by mala ľudová armáda neustále dodržiavať a spôsoby posilnenia a rozvoja revolučných ozbrojených síl.

Vážený súdruh generálny tajomník zdôraznil, že ľudová armáda by mala neoblomne, bez najmenšieho ústupku, realizovať smerovanie a politiku strany pre rozvoj ozbrojených síl a byť vždy v plnej pohotovosti, aby spoľahlivo chránila zvrchovanosť a bezpečnosť krajiny, čestne plniť posvätné poslanie a povinnosť ochrancu strany a veci revolúcie, záujmov štátu a ľudu a socialistickej výstavby.

Stretnutie sa tiež zaoberalo organizačnými otázkami uvoľnenia, preloženia a nového menovania niektorých veliacich dôstojníkov.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp