Skip to content

2. den 3. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 17. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 16. června se konalo zasedání druhého dne 3. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce. Plenární zasedání pokračovalo za mimořádně vysoké bojové vůle všech účastníků důsledně plnit důležité politické úkoly roku 2021, prvního roku provádění nového pětiletého plánu předloženého sjezdem strany, a nezbytně dosáhnout v celkové práci významných změn a rozvoje.

Během druhého dne zasedání byla organizována odvětvová jednání, jejichž cílem bylo na základě vyhodnocení a analýzy práce první poloviny roku diskutovat a vypracovat podrobnou studii k úspěšnému dokončení bojových úkolů druhé poloviny roku bez nedostatků, jak uvedl v důležitém závěrečném projevu prvního dne jednání vážený soudruh generální tajemník.

 

 
Studijní a poradní odvětvová jednání řídili členové prezídia politbyra a členové politbyra Ústředního výboru strany. Byla rozdělena do sekcí hutního průmyslu, železniční dopravy, chemického průmyslu, elektroenergetiky, uhlí a strojírenství, výstavby a stavebních materiálů, lehkého průmyslu, zemědělství, mimořádné protiepidemické oblasti, protisocialistických a nesocialistických jevů a sekce stranické práce. Na jednáních byl zpracován návrh usnesení, které bude předloženo současnému plénu, a byla stanovena opatření a čísla plánu, u nichž je zajištěna vědecká přesnost a platnost.

Plenární zasedání pokračuje.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp