Skip to content

Dopis súdruhovi KIM ČONG UNOVI k 57. výročiu začiatku práce súdruha KIM ČONG ILA na ÚV KSP

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

P ch j o n g j a n g

 

Vážený súdruh Kim Čong Un,

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Vás pozdravuje pri príležitosti nadchádzajúceho 57. výročia začiatku práce veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila na Ústrednom výbore Kórejskej strany práce.

Súčasná veľkosť a sila, ktorú Kórejská strana práce preukazuje na všetkých frontoch socialistickej výstavby, by nemohla byť dosiahnutá bez súdruha Kim Čong Ila. Úspechy, ktoré dosiahol súdruh Kim Čong Il pri svojej práci na ÚV KSP a celé jeho úsilie pri budovaní a rozvoji strany v masovú stranu slúžiacu ľudu, budú navždy žiariť v histórii strany a ďalej rásť pod Vaším vedením.

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej ďalšej práci a v rozvíjaní diela veľkých vodcov.

 

  Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan

                                             Česká skupina pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche

                                                                V Prahe dňa 10. 6. 2021