Skip to content

35 let Západomořského hydrokomplexu

Pchjongjang 24. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Západomořský hydrokomplex (Západomořský val) se nachází v naší zemi asi 20 kilometrů západně od města Nampcho. Tento vodní komplex je zavlažovacím zařízením světové úrovně postaveným jako přehrada o délce 20 ri (cca 8 km) ve volném moři u ústí řeky Tedong do Západního moře.

Západomořský hydrokomplex byl dokončen před 35 lety – v červnu roku čučche 75 (1986) – a od té doby dostatečně zásobuje průmyslové podniky i domácnosti v povodí řeky Tedong, zavlažuje pole zemědělských družstev u pobřeží Západního moře a přispívá k zemědělské produkci.

Hydrokomplex reguluje hladinu řeky Tedong a je velmi účinný při předcházení povodním.

Západomořský hydrokomplex byl postaven jako monumentální stavba éry Korejské strany práce. V květnu roku čučche 70 (1981) velký vůdce soudruh Kim Ir Sen osobně na místě určil staveniště hydrokomplexu, o kterém dlouho přemýšlel. Navštívil staveniště a osvětlil způsob, jak urychlit stavbu, včetně nové metody projektu ochranné hráze.

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il dohledem na stavbu několikrát podpořil velkolepý plán velkého vůdce na přeměnu přírody, a to i v dubnu 1983, a vedl dokončení výstavby hydrokomplexu na nejvyšší úrovni za krátkou dobu.

Za pouhých pět let náš lid a vojsko dokončili odvážnou, velkolepou a obtížnou stavbu bezpříkladnou v dějinách staveb přehrad, a to s vlastním projektem, vybavením, materiálem a silami. Vytvořili tak světovou přehradu pro věčné blaho.

Mnoho cizinců, kteří navštívili Západomořský hydrokomplex, neskrývalo nadšení z nádherného díla 20. století, světového výtvoru. Řekli, že korejský Západomořský hydrokomplex jasně ukazuje, čeho je člověk schopen a jak velká je jeho síla.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp