Skip to content

Zväz mládeže premenovaný

Pchjongjang 30. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – 28. apríla bolo prijaté uznesenie 10. zjazdu Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže „O premenovaní zväzu mládeže“.

Uznesenie poznamenalo, že zápas o dosiahnutie nového víťazstva v socialistickej výstavbe je posvätným vlasteneckým bojom za uskutočnenie ušľachtilých vlasteneckých túžob veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena, veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila a váženého súdruha Kim Čong Una po vybudovaní mocnej krajiny. Je čestnou úlohou a povinnosťou našej mládeže voči dobe a revolúcii, urobiť prelomový pokrok v tomto zápase.

Je jednomyseľnou vôľou, želaním a túžbou všetkých funkcionárov a členov zväzu mládeže s pevným presvedčením o spravodlivosti a víťazstve veci socializmu nešetriť horúcou krvou a potom vlastenectva a kráčať vpred až do konca po jedinej ceste socializmu nášho typu pod vedením váženého súdruha Kim Čong Una.

Uznesenie hovorí, že súdruh Kim Čong Un, ktorý je hlboko naklonený novým požiadavkám kórejskej revolúcie, rozvoja mládežníckeho hnutia a jednomyseľnej vôli a želaniu funkcionárov zväzu a mladých ľudí, sa postaral o to, aby sa zväz mládeže premenoval na Socialistický zväz vlasteneckej mládeže.

Názov „Socialistický zväz vlasteneckej mládeže“ jasne odráža podstatu zväzu mládeže, jeho vlastenecký charakter a postavenie zálohy socialistickej výstavby.

Socialistický zväz vlasteneckej mládeže bude považovať uskutočnenie modelovania celého zväzu na základoch kimirsenizmu-kimčongilizmu za svoj všeobecný cieľ a všeobecnú bojovú misiu, a lojalitu k váženému súdruhovi Kim Čong Unovi za svoju životnú tepnu.

Veľký vodca našej strany, štátu a ozbrojených síl, záštita všetkých víťazstiev a slávy nášho ľudu, vážený súdruh Kim Čong Un prináša nový rozkvet mládežníckeho hnutia orientovaného na čučche a zároveň energicky vychováva mladých ľudí ako zálohu strany a predvoj socialistickej výstavby, a tak otvára obdobie nového rozkvetu mládežníckeho hnutia. Socialistický zväz vlasteneckej mládeže bude naďalej neochvejne presvedčený, že cesta ku šťastiu a svetlej budúcnosti, ktorá začala na hore Pektu, je vydláždená lojálnou podporou a nasledovaním váženého súdruha Kim Čong Una všetkými generáciami.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp