Skip to content

Vážený súdruh KIM ČONG UN zhliadol predstavenie ku Dňu slnka


Pchjongjang 16. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – Generálny tajomník Kórejskej strany práce a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vážený súdruh Kim Čong Un vo štvrtok sledoval spoločné umelecké vystúpenie „Navždy so stranou“, ktoré predstavili hlavné umelecké súbory pri príležitosti osláv Dňa slnka.

Keď vážený súdruh generálny tajomník prišiel do auly divadla so svojou manželkou Ri Sol Džu za doprovodu uvítacej hudby, všetci zúčastnení nadšene volali na slávu tomu, ktorý vo všetkých ohľadoch posilňuje vodcovstvo a bojovnosť veľkej kimirsensko-kimčongilskej strany, a tým rázne vedie vec socializmu na ceste k víťazstvu.

Predstavenie tiež sledovali členovia predsedníctva politického byra ÚV KSP súdruhovia Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun, ako aj kádre a pracovníci oddelení Ústredného výboru strany a ich rodinní príslušníci.

Členovia hlavných umeleckých skupín vrátane Vokálno-inštrumentálneho súboru Komisie pre štátne záležitosti a Štátneho zaslúžilého zboru s pátosom zaspievali o nehynúcich zásluhách Ústredného výboru strany, ktorý svojimi skvelými myšlienkami a teóriou, ako aj grandióznou revolučnou praxou nesmierne posilnil a rozvinul našu stranu v mocné militantné veliteľstvo kórejskej revolúcie a otvoril najslávnejšiu éru života a prosperity v 5 000-ročnej histórii národa.

Publikum, ktoré počúvalo nezabudnuteľné ódy z rokov revolúcie, si dojato pripomenulo veľkosť našej strany, ktorá napriek ťažkostiam počas histórie viedla ľud pomocou svojej veľkej ideológie a silnej súdržnosti k vybudovaniu veľkej kvetinovej záhrady, pri zachovaní princípu „ľud na prvom mieste“, a tak vytvorila mocnú a neporaziteľnú krajinu.

Keď sa predstavenie skončilo, búrlivé výkriky „Hurá!“ opäť otriasli sálou v úcte k váženému súdruhu generálnemu tajomníkovi.

Všetci účastníci zhliadnutím tohto predstavenia zatvrdili svoju železnú vôľu pevne podporovať revolučné vedenie váženého súdruha generálneho tajomníka, aktívne smerovať svoje úsilie k naplneniu programu stanoveného na historickom 8. zjazde strany, a tak prispieť k otvoreniu obdobia veľkého rozmachu našej revolúcie a jej prudkého obratu, tak, ako by si to želal veľký vodca súdruh Kim Ir Sen a veľký vodca súdruh Kim Čong Il.

 
       

 

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp