Skip to content

Zahájený 10. zjazd Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže

Pchjongjang 29. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – 27. apríla sa v Pchjongjangu, hlavnom meste KĽDR, začal 10. zjazd Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže.

Zjazd bude komplexne a hlboko analyzovať a sumarizovať prácu zväzu mládeže za sledované obdobie a prijme praktické opatrenia na dosiahnutie radikálnej zmeny v práci zväzu. Bude tiež diskutovať o úlohách a spôsoboch organizácií zväzu a mladých ľudí v boji za implementáciu uznesení 8. zjazdu strany a 2. plenárneho zasadnutia 8. Ústredného výboru strany.

Zjazdu sa zúčastnili delegáti, ktorí boli zvolení organizáciami zväzu mládeže na všetkých úrovniach. Ako pozorovatelia boli prítomní funkcionári Kórejskej strany práce, orgánov ozbrojených síl a funkcionári v oblasti vzdelávania detí a mládeže.

Na úvod zjazdu bolo uvedené, že ústredný stály výbor Kórejského zväzu mládeže v Japonsku a Združenie kórejskej mládeže v Číne odovzdali blahoprajné transparenty váženému súdruhovi Kim Čong Unovi pri príležitosti zjazdu.

Zjazd schválil nasledujúce body programu:

1. Správa Ústredného výboru Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže

2. Správa Ústrednej inšpekčnej komisie Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže

3. O premenovaní zväzu mládeže

4. O zmenách stanov zväzu mládeže

5. Voľba ústredného riadiaceho orgánu zväzu mládeže

Predseda Ústredného výboru zväzu mládeže súdruh Pak Čchol Min predniesol správu o prvom bode programu.

Rečník poznamenal, že 10. zjazd Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže bol zvolaný vďaka veľkej dôvere váženého súdruha Kim Čong Una, ktorý považuje prácu s mládežou za dôležitú záležitosť súvisiacu s perspektívou strany, štátu a socializmu nášho typu a večnú strategickú líniu revolúcie.

Uplynulých 5 rokov po 9. zjazde zväzu mládeže bolo obdobím, keď vážený generálny tajomník v súlade s požiadavkami novej éry revolúcie čučche posilnil a rozvinul zväz mládeže do večného zväzu mládeže veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila a energicky ho viedol, aby preukázal svoju silu ako predvoj strany, uviedol.

Zdôraznil, že všetky úspechy dosiahnuté v práci zväzu mládeže sú úplne jasným výsledkom skvelého vedenia váženého generálneho tajomníka súdruha Kim Čong Una, ktorý vyzdvihol otázku mládeže ako životne dôležitú úlohu, na ktorej stojí samotná existencia strany a revolúcie a vložil nespočetné úsilie do vedenia práce zväzu mládeže.

Zväz mládeže stojí pred slávnou úlohou plne preukázať svoju bojovnú silu ako nástupca a rezerva Kórejskej strany práce v úplnom postupe pri uskutočňovaní veľkého bojového programu stanoveného na 8. zjazde KSP a 2. plenárnom zasadnutí 8. Ústredného výboru KSP.

Rečník uviedol, že s cieľom čestne splniť svoje poslanie a povinnosť voči dobe a revolúcii je potrebné prijať praktické opatrenia na nápravu chýb pri práci zväzu s cieľom dôveryhodne plniť jej poslanie a povinnosti. Zhrnul nedostatky v práci organizácií zväzu mládeže, ktoré počas sledovaného obdobia tvrdo nepracovali na komplexnom posilnení bojaschopnosti mládežníckej organizácie a všestranne neplnili svoje prirodzené povinnosti v oblasti ideologického vzdelávania.

Vyzval organizácie zväzu mládeže na všetkých úrovniach, aby sa pevne držali dôležitých úloh, ktoré stanovil vážený generálny tajomník na 8. kongrese KSP ako nesmrteľných smerníc pre uskutočnenie zásadného obratu v práci zväzu mládeže a aby sa podieľali na ich realizácii.

Povedal, že si musíme naveky vážiť veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila ako Slnko čučche a že treba dôkladne pokračovať v práci, pričom najvyššiu prioritu nad všetkou ostatnou prácou musí mať práca zabezpečujúca absolútnu autoritu Ústredného výboru strany.

Ďalej sa pozastavil nad tým, že je potrebné vyvinúť veľké úsilie na posilnenie základných organizácií zväzu mládeže a neustále zlepšovanie ich funkcií a úloh.

Poznamenal, že organizácie zväzu mládeže by mali pripraviť spoľahlivé a schopné revolučné kádre školských talentov a mladých revolucionárov, v ktorých je skĺbené duševné bohatstvo, morálna čistota a fyzická sila tak, aby spoľahlivo prevzali štafetu revolúcie čučche.

Pracovníci zväzu mládeže musia pochopiť, že úspech práce s mládežou závisí od nich, a preto sa musia stať lokomotívou, ktorá vedie mladých ľudí k tomu, aby ako spoľahliví nástupcovia revolúcie vždy postupovali vpred spolu so stranou.

Organizácie zväzu mládeže by mali zahájiť revolučnú ideologickú ofenzívu, útočnú obranu a intenzívny boj za elimináciu protisocialistických a nesocialistických javov a nastolenie socialistického spôsobu života.

Je potrebné, aby organizácie zväzu mládeže inšpirovali mládež pri tvorbe nových štandardov a noriem a prekračovali ich pri realizácii nového päťročného plánu.

Horlivo apeloval na všetkých mladých, aby sa usilovnejšie snažili o dosiahnutie nového víťazstva veci socializmu a revolučnej veci čučche, pričom uviedol, že zväz mládeže a mladých ľudí pod vedením súdruha Kim Čong Una čaká vždy len víťazstvo a sláva.

V prvom bode programu vystúpil s prejavom zástupca organizácie zväzu mládeže pri Kórejskej ľudovej armáde súdruh Kim Čchung Song, ďalej zástupcovia zväzu mládeže v Pchjongjangu súdruhovia Pak Mjong Džin a Pek Hak Rjong a zástupca organizácie zväzu mládeže pri Vysokorýchlostnej údernej brigáde mládeže súdruh Han In Čchol.

Zjazd pokračuje.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA)  – www.kcna.kp