Skip to content

22. duben – Den Země

Pchjongjang 22. dubna čučche 110 (2021) (Nenara) – 22. duben je Dnem Země.

Svět nyní čelí řadě výzev vyplývajících z lidské činnosti, změny klimatu a ničení biologické rozmanitosti a ekosystémů. Mezi nimi jsou ničivé požáry, rekordně vysoké teploty, invaze rojů kobylek, šíření eboly atd. Nedávno vypukla pandemie koronaviru způsobená přenosem infekce mezi zvířaty a lidmi a zdravotní krize pokračuje. To vše je obtížné překonat bez společného vědomí a společného úsilí lidstva. Tato skutečnost ukazuje, že cesta k radikálnímu potlačení pandemie COVID-19 a jiných infekčních onemocnění spočívá ve snížení kontaktu člověka s různými biologickými druhy a v zachování zdravého ekosystému a zdravé přírody.

Z tohoto pohledu slouží Den Země jako dobrá příležitost k zajištění domova v úzkém vzájemném vztahu se zvířaty a životním prostředím.

 

 

V KLDR je ochrana přírody a životního prostředí považována za důležitou politickou otázku a vláda usiluje o to, aby odolávala ničení ekosystému a omezování stanovišť zvířat v důsledku globálních změn klimatu, jakož i oslabování ekonomického potenciálu v důsledku epidemických nemocí a jejich dopadu na společnost.

V zemi probíhá druhá fáze zalesňování, jejímž cílem je obnovit lesní ekosystém a rozšířit lesní plochu. Ve všech provinciích, městech a okresech dochází k usilovnému zvyšování počtu přírodních rezervací.

KLDR si připomíná Den Země v době, kdy každoročně vrcholí generální jarní mobilizace k obhospodařování půdy, a proto se u příležitosti tohoto dne pořádají různé akce, které lidu umožňují správné pochopení.

Pro širokou veřejnost probíhá zvyšování povědomí o vzájemné provázanosti lidí, fauny, flóry a Země, která je je jádrem environmentálních a zdravotních problémů na naší planetě. Rovněž probíhá informační kampaň o nezastupitelném významu zalesňování a správy lesů pro ochranu lesních ekologických podmínek, stanovišť a biologické rozmanitosti při zajišťování ekologického prostředí pro dlouhý lidský život.

Rovněž se zintenzivňuje propaganda a vzdělávání lidu v duchu vlastenectví, aby všechen lid s vysokým uvědoměním povstal k ochraně půdy a životního prostředí a v krátké době bylo možno dosáhnout velkého úspěchu, pokud budou ochranné práce prováděny ve velkém rozsahu a celostátním měřítku.

 

 

Nenara (Naše země), http://naenara.com.kp