Skip to content

Shromáždění dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe

Pchjongjang 23. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Shromáždění odhodlání dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe pro rozhodné plnění úkolů prvního ročníku pětiletého plánu v souladu s duchem 2. pléna 8. Ústředního výboru strany se na místě konalo 22. února.

Shromáždění se zúčastnili tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh O Su Jong, ministr hutního průmyslu soudruh Kim Čchung Gol, vedoucí tajemník provinčního výboru KSP v Severním Hwanghe soudruh Pak Čchang Ho, vedoucí provinčního lidového výboru soudruh Im Hun, funkcionáři provincie a funkcionáři a pracující komplexu.

 

 

Zprávu podal vedoucí tajemník stranického výboru Metalurgického komplexu Hwanghe soudruh Ri Song Čchol. Uvedl, že dělnická třída komplexu je odhodlána zvýšit výrobu a splatit velkou důvěru váženého soudruha Kim Čong Una, který ji postavil do čela boje za splnění závěrů 8. sjezdu strany.

Na shromáždění zazněly projevy. Řečníci vyjádřili své odhodlání hluboce si vtisknout do srdce důvěru a očekávání váženého soudruha generálního tajemníka, silněji rozdmýchat plameny zvýšené výroby železných a ocelových produktů a plně prokázat ducha a charakter hrdinské práce kimirsensko-kimčongilské dělnické třídy. Horlivě vyzvali dělnickou třídu a pracující lid celé země, aby za každou cenu splnili úkoly prvního roku pětiletého plánu a z celého srdce podpořili závěry sjezdu strany.

Shromáždění přijalo výzvu pracujícímu lidu celé země. Poté proběhla masové manifestace. Účastníci rázně pochodovali a odhodlaně reagovali na hesla „Důsledně uskutečněme úkoly prvního roku pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem strany!“, „Povstaňme k provádění politiky strany s duchem boje na život a na smrt!“ a další.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp