Skip to content

Vážený súdruh KIM ČONG UN zhliadol predstavenie ku Dňu žiariacej hviezdy

Pchjongjang 17. februára čučche 110 (2021) (KCNA) – Súdruh Kim Čong Un, generálny tajomník Kórejskej strany práce (KSP) a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, sledoval v utorok 16. februára s členmi ústredného riadiaceho orgánu strany predstavenie pri príležitosti osláv Dňa žiariacej hviezdy, výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila.

Umelecké divadlo Mansude, ktoré bolo dejiskom predstavenia, bolo naplnené veľkou radosťou a vzrušením divákov, ktorí mali to šťastie sledovať veľkolepé predstavenie spolu s váženým generálnym tajomníkom v historickom divadle, kde sú živo prítomné posvätné stopy a dych súdruha Kim Čong Ila, ktorý otvoril obdobie rozkvetu čučchejsky orientovaného umenia.

Keď súdruh generálny tajomník prišiel do auly divadla spolu so svojou manželkou súdružkou Ri Sol Džu uprostred uvítacej hudby, všetci zúčastnení prejavili najväčšiu úctu súdruhovi Kim Čong Unovi, ktorý ohlasuje nové obdobie vo vývoji budovania socializmu nášho typu so vznešenou zodpovednosťou za stranu, revolúciu, vlasť a ľud.

Predstavenie sledovali aj funkcionári ústredného výboru KSP.

Vystúpenie predviedli umelci Vokálno-inštrumentálneho súboru Komisie pre štátne záležitosti, Štátneho zaslúžilého zboru a významných umeleckých skupín. Predstavenie, ktoré sa začalo slávnostnou vlasteneckou hymnou, bolo rozdelené do dvoch častí.

Počas prvej časti na pódiu odzneli ódy na súdruha Kim Čong Ila, vrátane zmiešaného duetu a mužského speváckeho zboru „Žiar, Čong Ilov štít“. Účinkujúci vysoko ocenili nehynúce zásluhy vynikajúceho vlastenca, ktorý sa s februárovým svetlom jari narodil ako „Pektukwangmjongson“ (Jasná hviezda nad horou Pektu) a zahájil ušľachtilú históriu vlasteneckej nezištnej služby ľudu, ktorá v histórii ľudstva nemá obdobu.

Pri počúvaní nezabudnuteľných ód poslucháči s úctou spomínali na vznešený revolučný život nášho veliteľa, ktorý s prísahou učiniť veľkú slnečnú krajinu slávnou pred celým svetom s neuveriteľnou obetavosťou presahujúcou akékoľvek predstavy položil pevný základ pre vybudovanie silného socialistického štátu.

Zakaždým, keď sa na pozadí javiska ukázal žiarivý obraz súdruha Kim Čong Ila, diváci hlasným potleskom preukázali svoju nesmiernu úctu a hrdosť na revolúciu vedenú veľkým človekom zoslaným z neba.

Prvá časť koncertu, zakončená zmiešaným a mužským zborom „Búrka nad Čong Ilovým štítom“, ženským triom a mužským pangčchangom (pieseň mimo javiska, pozn. prekl.) „Dobrotivé meno“, vtisla ešte hlbšie do sŕdc publika, aká slávna bola dlhá cesta revolúcie pod vedením veľkého generála.

V druhej časti koncertu, ktorá sa začala piesňou „Ľud je pri maršalovi“, sa prezentovali piesne, ktoré náš ľud srdečne spieva v úcte k váženému súdruhovi Kim Čong Unovi, ktorý so vznešenými ideálmi “vážiť si ľudí ako nebo” a “sebadôvera v jednomyseľnej jednote”, odrážajúcimi celý život veľkého vodcu, sebavedome vedie socializmus nášho typu k novým víťazstvám.

Divadlo prekypovalo emóciami uprostred série piesní, vyjadrujúcich presvedčenie ľudu, ktorý nasleduje súdruha generálneho tajomníka ako slnko svojho osudu, keď otvára novú éru budovania a pestuje veľkú kvetinovú záhradu v súlade s princípom „ľud na prvom mieste“, zatiaľ čo sa energicky usiluje o prosperitu nášho socialistického štátu, najväčšieho vlasteneckého dedičstva, ktoré nám odkázal súdruh Kim Čong Il.

Predstavenie preukázalo železnú vôľu celého nášho ľudu, odhodlaného dosiahnuť veľké víťazstvo v celonárodnom veľkom pochode za splnenie uznesení prijatých na 8. zjazde strany, pod vysoko vztýčenou zástavou čučchejskej strany, ktorá je úzko spätá okolo generálneho tajomníka. Koncert sa skončil zmiešaným zborom a mužským speváckym zborom „Vlaj vyššie, vlajka našej strany“, ženským sólom a zmiešaným speváckym zborom „Nezištná oddanosť ľudu“.

Ako prídavok na žiadosť súdruha generálneho tajomníka sálou opäť znela populárna pieseň chvály „Dobrotivé meno“, ktorú náš ľud rád spieval na oslavu ich veľkej slávy a šťastia.

Vážený súdruh generálny tajomník vyjadril spokojnosť nad úspešným vystúpením, ktoré prinieslo vynikajúce umelecké stvárnenie hlbokej túžby ľudu po súdruhovi Kim Čong Ilovi a nad ich prísľubom, že ostanú verní vedeniu ústredného výboru strany.

Za nadšeného potlesku obecenstva bol účinkujúcim v mene ÚV KSP odovzdaný kvetinový kôš. Členovia ústredného riadiaceho orgánu strany pri pohľade na súdruha generálneho tajomníka, ktorý im opakovane prejavuje veľkú a láskavú starostlivosť a vrelo ich povzbudzuje, aby si uvedomili svoje ťažké, ale čestné poslanie pred stranou, revolúciou a ľudom a splnili svoju povinnosť ako organizátori a vlajkonosiči v boji za uvedenie uznesení zjazdu strany do života, utvrdili svoj prísľub vernosti jednomyseľne a odhodlane pracovať nezištne na úspešnom uskutočňovaní veľkolepého bojového programu našej strany.
 


 

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp