Skip to content

Zatímco ostatní mluví, KLDR skutečně zachraňuje zelené plíce planety

Úpadek kapitalismu, umocněný v posledních měsících zdravotní krizí, již velmi zřetelně odhaluje nelidskost tohoto systému a jeho neschopnost zvládnout výzvy týkající se základních podmínek existence života na Zemi. Zatímco téma zdraví nyní vrchovatě naplňuje všechna média, otázka zdevastovaného životního prostředí z nich načas ustoupila.

Jakoby už v současné době neexistoval problém masivního odlesnění planety se všemi jeho důsledky, dobře viditelnými na krajině v České republice i na Slovensku, připomínající místy doslova spálenou zem. Zatímco nadvýroba požírá lesy bezmála ve všech oblastech periférie kapitalistického jádra, včetně Amazonie, ruské Sibiře, centrální Afriky, a nevyhýbá se ani přísně chráněným lokalitám Bělověžského pralesa v Polsku či slovenských hor, Korejská lidově demokratická republika jde zcela jiným směrem.

 

 

Už řadu let je v zemi důsledně uskutečňována kampaň masivního zalesnění a tato je a bude dále rozvíjena, jak dokládají závěry z 8. sjezdu Korejské strany práce, konaného letos v lednu.

KLDR si také do určité míry prošla odlesněním, jehož příčinou byla v 90. letech minulého století jednak extrémně těžká hospodářská situace země po rozpadu socialistického systému a náhlý akutní nedostatek energetických surovin, a jednak série živelných pohrom.

I z našich podmínek víme, jak snadno může nastat kruh bezvýchodnosti, kdy jen částečné odlesnění, jakkoliv způsobené, otevře další porosty živlům. Důsledkem je nejen rychlý úbytek lesních ploch, ale i znehodnocení půdy (umocněné v našich podmínkách neregulovaným pohybem mechanizace v zájmu vyšší míry zisku), což následně velmi znesnadňuje novou výsadbu a snižuje její úspěšnost.

 

 

Východiskem může být jedině permanentní, systematické, vědecky podložené a společností široce podporované úsilí o masivní zalesnění. Právě touto cestou se vydala KLDR – a právě tato země může být v uvedené snaze úspěšná. Společenské vlastnictví lesů a lesní půdy, socialistické vedení lesního hospodářství, v souladu s ním organizovaná práce, soběstačnost v oblasti sadebního materiálu a jakákoliv absence škodlivých tržních principů a spekulativních zájmů umožňují při zapojení celého hnutí a především lidové armády skutečnou mobilizaci sil a prostředků k dosažení kýženého cíle.

Ten byl formulován 26. února 2015 váženým soudruhem Kim Čong Unem takto: „Nechť celá strana, celá armáda, všechen lid dynamicky provedou obnovu lesa, aby byly hory Vlasti pokryty hustým zeleným lesem“.

Čísla hovoří jasně, pro ilustraci si pomůžeme srovnáním, byť, přiznáváme, velmi zjednodušeným. Ačkoliv je KLDR celkově více zalesněnou zemí než ČR (stačí se podívat na satelitní snímky aplikace Google Maps), i v poměru k rozloze je zde zalesňovací kampaň nesrovnatelně intenzivnější. Zatímco Lesy ČR vysazují v posledních letech okolo 50 až 60 milionů stromků za rok, v KLDR, při celkové rozloze 120 540 km2 (oproti 78 870 v případě ČR), to bylo jen za polovinu loňského roku 504 milionů stromků (!) na bezmála 140 tisících ha.

 

 

Je nám jasné, že objektivita uvedeného srovnání je z mnoha důvodů zpochybnitelná, nicméně chceme s jeho pomocí poukázat na to nejdůležitější: totiž na význam, na míru důležitosti, jakou má tato klíčová oblast životního prostředí a jeho ochrany v KLDR. Jak vyplývá z nedávno zveřejněné zprávy o plnění usnesení 7. sjezdu Korejské strany práce, jen v průběhu minulé pětiletky bylo v zemi zalesněno více než jeden milion hektarů lesních ploch.

Je tak velmi dobře zřetelné, kdo to s lesem a s veškerými jeho funkcemi myslí vážně, a kdo naopak. Zatímco v ČR kvete byznys s dřevní hmotou i sadebním materiálem a utrácejí se miliony za pokrytecké marketingové kampaně, v KLDR se nejenže masivně zalesňuje, ale současně také buduje celá související infrastruktura. Lesnictví se v KLDR intenzivně věnuje věda a v souladu s vědeckými závěry pak v zemi vzniká hustá síť moderních lesních školek, jako je například ta v provincii Kangwon, schopná vypěstovat a připravit až 20 milionů sazenic každý rok.

V KLDR je nyní završena první etapa zalesnění a země vstoupila do druhé. Postupuje nejen samotný proces obnovy a rozšíření lesních ploch, ale také rozvoj vědy v oblasti lesnictví, posílení dozoru a kontroly i osvětová činnost.

Korejská lidově demokratická republika tak celému světu názorně ukazuje, že jedině socialismus je, už ze své podstaty, schopen skutečně řešit tak fundamentální otázky, jako je ochrana životního prostředí. Či spíše jeho záchrana.

 

(mfi)

 

 

Ilustrační snímky Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp