Skip to content

Představení ke Dni zářící hvězdy

Pchjongjang 15. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Koncerty Ústřední umělecké agitační brigády mládeže a Ústřední umělecké agitační brigády Svazu pracovníků v zemědělství na počest Dne zářící hvězdy se konaly samostatně 14. února.

V Ústředním sále mládeže se konal koncert Ústřední umělecké agitační brigády mládeže „Budeme pokračovat v pochodu zahájeném na hoře Pektu až do konce“.

Koncert Ústřední umělecké agitační brigády Svazu pracovníků v zemědělství „Nebe, kterému je navždy svěřen osud“ se uskutečnil v zeleninovém zemědělském družstvu Čangčchon v obvodě Sadong Pchjongjangu.

 

 

Představení sledoval tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, tajemník městského výboru KSP v Pchjongjangu soudruh Hong Čchol Džin, funkcionáři svazu mládeže a svazu zemědělců, učitelé a studenti revolučních škol, mládež a zemědělští pracovníci města.

15. února se konaly slavnostní koncerty organizací pracujícího lidu na počest výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Představení sledoval tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, předseda Ústředního výboru Všeobecné federace odborových svazů Koreje soudruh Pak In Čchol, předsedkyně Ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje soudružka Čang Čchun Sil, tajemník městského výboru KSP v Pchjongjangu Hong Čchol Džin, funkcionáři a členové odborů a svazu žen a další pracující.

V Ústředním sále pracujících se konal koncert Ústřední umělecké agitační brigády jednotných odborů „Ve věčné úctě ke generálovi pojďme následovat maršála až do konce nebe a země“. Koncert Ústřední umělecké agitační brigády svazu žen „Písně touhy a přísahy znějící po únorovém nebi“ se uskutečnil v Sále žen.

Slavnostní představení dobře ukázala neotřesitelnou vůli všech pracujících a žen celé země dodat věčný lesk nesmrtelným zásluhám velkého generála o vlast a revoluci, éru a dějiny, a rozhodně povstat do boje za provedení důležitých úkolů stanovených 8. sjezdem strany, věrně podporujíce vedení váženého soudruha Kim Čong Una.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp