Skip to content

Společná shromáždění organizací pracujících

Pchjongjang 25. února čučche 110 (2021) (KCNA) – V Pchjongjangu a provinciích se konala společná shromáždění odhodlání organizací pracujícího lidu pro důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem Korejské strany práce.

Na společných shromážděních organizací pracujících řečníci zdůraznili, že funkcionáři a členové organizací pracujících musí projevovat neochvějného revolučního ducha, vést boj na život a na smrt a proslavit první rok provádění závěrů sjezdu strany hrdým novátorstvím a pokrokem, a tím skvěle a nejdokonaleji splnit závěry 2. pléna 8. Ústředního výboru strany.

 

 
Zdůraznili potřebu přísně dodržovat protiepidemická pravidla a skálopevně upevňovat protiepidemické pozice, majíce pevně na paměti, že zajištění bezchybnosti protiepidemické práce je pro letošní rok hlavním úkolem.

Řečníci vyzvedli potřebu silnějšího boje proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům s plnou důvěrou v nepřemožitelnost socialismu a s pevným názorem, že naše ideologie, kultura a morálka jsou nejlepší.

Na shromážděních byly složeny písemné přísahy váženému soudruhu Kim Čong Unovi. Následovaly manifestace.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp