Skip to content

Jednomyslná jednota – zdroj síly KLDR

Jednomyslná jednota je bezpečnou zárukou, že Korejská lidově demokratická republika nebude otřesena jakýmikoli politickými nepokoji. Za nejhorší situace v závěrečných letech minulého století, kdy se socialismus v mnoha zemích postupně zhroutil a spojené imperialistické síly soustředily svou protisocialistickou ofenzívu na KLDR, se korejský lid jednomyslně semknul kolem svého vůdce a bránil prapor socialismu.

Země, které o sobě tvrdí, že jsou silné, se v takových těžkých zkouškách dějin hroutí, ale tyto zkoušky spíše upevnily politické základy jednomyslné jednoty korejské společnosti. Nepřátelské síly stále zesilují své politické a ekonomické sankce za účelem rozložení socialistické Koreje, ale naše země rázně buduje socialistickou mocnost a překonává všechny zkoušky a výzvy silou jednomyslné jednoty.

 

 

Dějiny a skutečnost živě ukázaly, jak silná je jednomyslná jednota Koreje, kde všechen lid a vůdce sdílejí stejné myšlenky a osud. Zdrojem síly této jednomyslné jednoty je láska, kterou ke svému lidu chová předseda pro státní záležitosti KLDR soudruh Kim Čong Un.

Soudruh Kim Čong Un provádí politiku oddaného a obětavého úsilí o blaho lidu. Jeho pohledem je, že všechno existuje pouze tehdy, když existuje lid, a nic není cennější než lid. Zdrojem zázraků je nevyčerpatelná síla lidu, nikoli tajemná božská moc, a nic není nemožné, pokud se na ni člověk spoléhá – to je jeho politické vyznání. Při pohledu na obnovu oblastí zasažených přírodními pohromami v projektech, které nedávno stát provedl, mezinárodní společenství poznalo úsilí o ochranu životů a bezpečnosti lidu a o jeho šťastný a kultivovaný život.

 

 

Soudruh Kim Čong Un zkontroloval oblast postiženou katastrofou dříve než kdokoli jiný, utěšil poškozené a udělal vše pro to, aby jim poskytl skvělé životní podmínky. Pro ně to je jejich laskavý otec, který truchlí nad neštěstím svých dětí a snaží se jim poskytnout šťastnější život.

Korejský lid je kolem svého vůdce pevně semknut.

 

 

Evropská kancelář Korejské společnosti pro výměnu publikací (KPEA)