Skip to content

Agitační plakáty na pochod prvního roku nové pětiletky

Pchjongjang 14. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Umělecké studio Mansude, Ústřední svaz výtvarných umění a Pchjongjangský institut výtvarných umění vytvořily a vydaly agitační plakáty, rázně povzbuzující ke splnění závěrů 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Plakát „Vše pro splnění závěrů 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce!“ vyzývá všechny členy strany a další pracující, aby jednotně povstali k novému revolučnímu pochodu s bezmeznou věrností velké věci strany.

 

 

Je nutné odvážně překonat současné výzvy a obtíže silou soběstačnosti, vědy a techniky a jistě dosáhnout cílů prvního roku nového pětiletého plánu – touto myšlenkou jsou proniknuty plakáty „Důsledně plňme úkoly prvního roku pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem strany!“ a „Plán národního hospodářství na tento rok jistě splníme!“

Plakát zobrazující nápisy „pasivita“ a „přizpůsobivost“ házené do vysoké pece, ze které jako vodopád proudí rudě rozžhavené železo, odráží myšlenku, že by měly být vyléčeny ideologické choroby, bránící našemu pokroku, a zdvojnásobeno úsilí při provádění pětiletého plánu prostřednictvím nových inovací, odvážné tvorby a neustálého pokroku.

Další plakát „Dosáhněme zásadní změny a skutečného pokroku v prvním roce pětiletky!“ jasně zdůrazňuje neochvějné odhodlání a vůli naší strany rázně podporovat budování hospodářství a zajistit lidu stabilnější a lepší životní podmínky navzdory vleklé mimořádné protiepidemické situaci.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp