Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni zářící hvězdy

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Pchjongjang

 

Vážený súdruh maršal,

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vám posiela srdečné pozdravy pri príležitosti významného štátneho sviatku KĽDR, Dňa žiariacej hviezdy – 79. narodenín súdruha Kim Čong Ila.

Zásluhy súdruha Kim Čong Ila, ktorý pevne držal rudý prápor socializmu vo Vašej krajine počas obdobia namáhavého a núteného pochodu, sú nehynúce nielen v srdciach kórejského ľudu, ale aj v srdciach ľudí veriacich v lepšiu, socialistickú spoločnosť vo všetkých krajinách sveta. Nesmrteľné revolučné činy veľkého generála sú nositeľmi nádeje komunistov 21. storočia.

Pevne veríme, že budete hodnoty, za ktoré bojoval súdruh Kim Čong Il, ďalej brániť pred svetovým imperializmom a pred uvrhnutím do pasce kapitalizmu.

Želáme Vám aj Vášmu ľudu len samé ďalšie úspechy na ceste budovania socializmu.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Prahe dňa 102. 2021