Skip to content

Shromáždění k plnění úkolů prvního roku pětiletky

Pchjongjang 19. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 18. února se v Letním divadle parku mládeže v Pchjongjangu konalo shromáždění odhodlání mladého předvoje za důsledné splnění úkolů prvního roku pětiletého plánu  přijatého 8. sjezdem strany.

Shromáždění se zúčastnil tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, funkcionáři svazu mládeže a příslušných oblastí a mládež a studenti města.

Předseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže soudruh Pak Čchol Min ve svém projevu uvedl, že srdce mladého předvoje, který obdržel zprávu o 2. plénu 8. Ústředního výboru strany, v níž se živě odráží ušlechtilá láska váženého soudruha Kim Čong Una k lidu, jsou naplněna nadšením pro plnění úkolů prvního roku nového pětiletého plánu.

 

 

Na shromáždění zazněly projevy odhodlání.  Řečníci vyjádřili vůli oslavit dny a měsíce generálního pochodu prvního roku za splnění závěrů 8. sjezdu strany žárem rudé krve a potu mládeže, nikoli slovy a texty plánů.

Na shromáždění byla složena písemná přísaha váženému soudruhu Kim Čong Unovi. Následoval průvod mladého předvoje.

 


 

18. února se konalo v obci Čchongsan-ri v okrese Kangso shromáždění odhodlání pracovníků v zemědělství a členů Svazu zemědělských pracovníků za důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu přijatého 8. sjezdem strany. Zúčastnili se jej tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan, tajemník městského výboru KSP v Nampcho soudruh Čche Jong, příslušní funkcionáři, představitelé Svazu zemědělských pracovníků, zemědělští pracovníci a členové svazu v okrese Kangso.

Na shromáždění vystoupil předseda Ústředního výboru Svazu zemědělských pracovníků soudruh Han Čong Hjok. Řečníci vyjádřili odhodlání uchovat si hluboko v srdcích plán a záměr Ústředního výboru strany dosáhnout praktické změny a skutečného pokroku od prvního roku provádění nového pětiletého plánu, sklízet více plodin, podporovat naši stranu rýží a bránit socialismus.

Na shromáždění byla složena písemná přísaha váženému soudruhu Kim Čong Unovi.

 
 

19. února se před bronzovými sochami velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila v Pchjongsongu uskutečnilo setkání odhodlání dělnické třídy a členů odborů za důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu přijatého 8. sjezdem strany.

Shromáždění se zúčastnil tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan, tajemník provinčního výboru KSP v Jižním Pchjonganu soudruh Čcha Pjong Jun, funkcionáři odborů, dělnická třída a odboráři Jižního Pchjonganu.

Předseda Ústředního výboru Všeobecné federace odborových svazů Koreje soudruh Pak In Čchol ve svém projevu zdůraznil, že zpráva váženého soudruha Kim Čong Una na 2. plénu 8. Ústředního výboru strany je bojovým praporem, který mocně podněcuje dělnickou třídu a členy odborů ke skvělému provedení bojového programu stanoveného sjezdem strany.

Na shromáždění řečníci vyjádřili svou vůli jednomyslně a ze všech sil podporovat vedení soudruha generálního tajemníka, který stanovil další milník v dějinách budování socialismu, a povstat s veškerou energií do boje za splnění  nového pětiletého plánu.

Na shromáždění byla složena písemná přísaha váženému soudruhu Kim Čong Unovi.

 


 

19. února se na náměstí Vítězného oblouku konalo shromáždění odhodlání funkcionářek a členek svazu žen za důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem strany. Zúčastnil se tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan, tajemník městského výboru KSP v Pchjongjangu soudruh Hong Čchol Džin, příslušní funkcionáři, funkcionářky svazu žen a jeho členky v Pchjongjangu.

Na shromáždění vystoupila předsedkyně Ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje soudružka Čang Čchun Sil. Řečnice vyjádřily své odhodlání zanechat jasné stopy svého života, aby si budoucí generace navždy pamatovaly, jak naše ženy žily a bojovaly v generálním pochodu vpřed po cestě osvětlené 8. sjezdem strany.

Na shromáždění byla složena písemná přísaha váženému soudruhu Kim Čong Unovi. V závěru shromáždění provedly členky svazu žen intenzivní agitační kampaň na náměstí Vítězného oblouku.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp