Skip to content

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA se členy ÚV, vlády a dalšími kádry

 

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se setkal 18. ledna na místě konání sjezdu strany s nově zvolenými členy 8. ústředního řídícího orgánu strany a byl s nimi na paměť vyfotografován.

Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se 18. ledna setkal se členy vlády (rady ministrů) nově jmenovanými 4. zasedáním 14. Nejvyššího lidového shromáždění a byl s nimi na paměť vyfotografován. S každým si potřásl rukou a srdečně mu poblahopřál.

 

 

Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un 18. ledna pozval do sekretariátu Ústředního výboru strany pracovníky vydavatelského a polygrafického průmyslu, kteří se podíleli na úspěšném konání 8. sjezdu strany, a byl s nimi na paměť vyfotografován.

 

 

Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un byl 16. ledna na paměť vyfotografován s pozorovateli 8. sjezdu před místem konání sjezdu.

Všichni pozorovatelé kongresu ronili slzy s pocitem bezmezné úcty k váženému soudruhu generálnímu tajemníkovi, který je osobně pozval na místo historického sjezdu, zvláště zapsaného v dějinách naší strany a vlasti, a přeje jim s velkou láskou a důvěrou úspěch v jejich budoucím boji.

Soudruh generální tajemník vyjádřil očekávání, že pozorovatelé sjezdu společně s delegáty zažehnou plameny revoluce a stanou se vlajkonoši a průkopníky pokroku ve všech bojových oblastech při provádění závěrů 8. sjezdu strany.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp