Skip to content

Shromáždění armády a lidu v Pchjongjangu

Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Na Kim Ir Senově náměstí se 15. ledna konalo shromáždění armády a lidu města Pchjongjangu, aby vzdalo nejvyšší poctu váženému soudruhu Kim Čong Unovi při jeho zvolení generálním tajemníkem Korejské strany práce a slíbilo důsledné provádění závěrů 8. sjezdu strany.

Na pódium vystoupili členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun, kádry strany a vlády, vedoucí funkcionáři výborů, ministerstev, ústředních institucí a stranických a správních orgánů v Pchjongjangu, novátoři práce a funkcionáři ozbrojených sil.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci výborů, ministerstev a ústředních institucí, funkcionáři a pracující institucí, továren, podniků a zemědělských družstev v Pchjongjangu a důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti.
 

 
Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He vystoupil s projevem.

Slova se dále ujali kandidát politbyra ÚV KSP a místopředseda vlády soudruh Jang Sung Ho, kandidát politbyra ÚV KSP a vedoucí tajemník městského výboru KSP v Pchjongjangu soudruh Kim Jong Hwan a generál Korejské lidové armády soudruh Kim Kwang Hjok.

Řečníci složili pevnou přísahu, že všichni členové strany a obyvatelé hlavního města a lidová armáda budou věrně podporovat váženého soudruha Kim Čong Una a pod vznešenými ušlechtilými ideály „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“ pracovat na splnění závěrů sjezdu strany, čímž rozhodně zahájí nové období rozkvětu Pchjongjangu, ohlašující rozkvět naší socialistické země.

Poté následovala masová manifestace.
 


Soudruh Čche Rjong He

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp