Skip to content

K ustavení výboru pro oslavu Dne zářící hvězdy

Praha 27. ledna čučche 110 (2021) – V souvislosti s blížícím se Dnem zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (16. 2. čučche 31 /1942/), se v mnoha zemích formují výbory k oslavě tohoto významného svátku. Předsedou českého výboru byl zvolen předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista.

Při této příležitosti přinášíme dopis korejských sdružení pro přátelství s evropskými národy.

 

*

Brzy oslavíme 79. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. 16. únor je slavným dnem pro náš lid a pokrokové lidi celého světa.

Nesmrtelný revoluční život velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila je skutečným příkladem a učebnicí vlastenectví, která ukazuje, jak milovat zemi a lid. Byl skvělým ideologickým teoretikem, vynikajícím vůdcem a velitelem železné vůle, ale především skutečným vlastencem.

 

 

Život soudruha Kim Čong Ila, který byl věnován budování mocného národa, je životem nejaktivnější a nejobětavější oddanosti. Bez ohledu na svátky, dny oslav a dokonce i narozeniny byl na pochodu za pokrok země a štěstí lidu a zemřel ve vlaku na cestě k terénnímu vedení.

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il je skvělým ztělesněním vlastenectví, který si nic nenechal pro sebe a všechno věnoval zemi, lidu a dětem.

Soudruh Kim Čong Il zároveň pevně hájil prapor nezávislosti uprostřed politických bouří, které zachvátily svět, a nikdy nedělal kompromisy s nepřáteli, kteří chtěli napadnout důstojnost a zájem naší země a národa, ani k nim nebyl milosrdný.

 

 

Naše země se stala jednou ze světových vojenských mocností a dosáhla úspěšných vnějších vztahů díky soudruhu Kim Čong Ilovi, který vysoko třímal prapor songunu, aby bránil důstojnost a bezpečnost naší republiky a lidu.

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il  byl skvělým politikem, který úspěšně uskutečnil a předal jednomyslnou jednotu – mocnou zbraň čučchejské Koreje.

Jednomyslná jednota vůdce a lidu je nejmocnějším prostředkem k zajištění existence a rozvoje státu. Fyzické prostředky mají své limity, ale síla jednomyslné jednoty je neomezená. Síla čučchejské Koreje, která nám umožnila pozvednout se a dosáhnout úspěšného pokroku i za dlouho trvajících krutých zkoušek a obtíží (pro ostatní nepředstavitelných), je silou jednomyslné jednoty dosažené a posílené pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

S touto jednou a jedinou jednomyslnou jednotou, kterou nám odkázal, bude naše republika navždy zářit jako nepřemožitelná pevnost socialismu.