Skip to content

Plakáty ke splnění závěrů 8. sjezdu strany

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce, Umělecké studio Mansude a Ústřední svaz výtvarného umění vytvořily a vydaly propagandistické plakáty s cílem pozvednout všechen lid ke splnění závěrů 8. sjezdu Korejské strany práce.

Plakát „Vše pro splnění závěrů 8. sjezdu strany!“ s hesly “(Uctívat) lid jako nebe“, „Jednomyslná jednota“ a „Soběstačnost“ odráží revoluční vůli a pevnou přísahu všeho lidu celé země, který rozhodně povstal na podporu bojového plánu stanoveného naší stranou.

 

 

Plakát „Soustřeďme veškeré úsilí na uskutečnění pětiletého plánu hospodářského rozvoje státu!“ zdůrazňuje, že je nutné oživit hospodářství jako celek a položit pevný základ pro zlepšení životní úrovně lidu oddaným prováděním politiky strany a dosažením praktického úspěchu při provádění nového pětiletého plánu hospodářského rozvoje státu.

Plakát „Mocně kráčejme vpřed k novému vítězství!“ znázorňuje myšlenku dosažení velkého nového vítězství radikálním rozšířením síly, orientované na čučche, vnitřní hybné síly budování socialismu.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp