Skip to content

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA s účastníky přehlídky a příslušníky bezpečnosti


 
Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un byl 16. ledna na paměť vyfotografován s účastníky vojenské přehlídky na počest 8. sjezdu strany.

Fotografování byl přítomen člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil soudruzi Pak Čong Čchon, Kwon Jong Džin, Kim Čong Gwan a Ri Jong Gil.

Účastníci byli naplněni velkým vzrušením, že mají tu čest být na paměť vyfotografováni spolu s váženým soudruhem Kim Čong Unem na Kim Ir Senově náměstí, kde se slavnostně konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu strany.

 

 
Když se soudruh Kim Čong Un dostavil na místo fotografování, všichni účastníci hlasitě jásali „Hurá!“ a vzdávali hold v nejvyšší slávě vrchnímu veliteli, který zajistil, že sjezd strany byl významně oslaven slavnostním vojenským průvodem revolučních ozbrojených sil a zahájil historický pochod za novým vítězstvím socialismu našeho stylu, čímž jasně zdůraznil historické poslání revoluční armády strany.

Vážený soudruh Kim Čong Un srdečně odpověděl jásajícím účastníkům vojenské přehlídky, kteří prostřednictvím vojenské přehlídky na počest 8. sjezdu strany demonstrovali sílu armády Korejské strany práce s neomezenou věrností straně a lidu a nejelitnější a nejmocnější armády, pevně držíce vojensko-technickou převahu nad světem. Se silnou vůlí v předvoji otevřít cestu ofenzívy pro provádění závěrů sjezdu strany vyjádřili svou horlivou podporu strategickému směřování naší strany.

Vážený soudruh Kim Čong Un vyjádřil přesvědčení, že naše revoluční ozbrojené síly budou plnit své poslání a povinnost jako hybná síla obrany státu a spolehlivě bránit vlast a lid jako skutečná armádu lidu, a nechal se s účastníky vojenské přehlídky na památku vyfotografovat.

Po fotografování náměstím znovu otřásl bouřlivý jásot „Hurá!“, „Kim Čong Un“ a „Oddaná obrana“.

Všichni účastníci složili přísahu věrnosti – oddaně bránit Ústřední výbor strany v čele s váženým soudruhem Kim Čong Unem nepřemožitelnými zbraněmi a plně prokázat sílu mocné revoluční armády strany v čele všelidové ofenzívy za uskutečnění bojového programu stanoveného 8. sjezdem strany.
 

 
Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un 16. ledna pozval mužstvo ochranné služby, veřejné a státní bezpečnosti, které přispělo k úspěšnému konání 8. sjezdu strany, do sekretariátu Ústředního výboru strany, vrchního štábu revoluce, a nechal se s ním na paměť vyfotografovat.

Srdce všech účastníků byla naplněna pocitem bezmezné úcty k váženému soudruhu Kim Čong Unovi, který jim svěřil důležitý úkol oddaně bránit historický 8. sjezd strany a ocenil jejich službu jako bojové zásluhy, které budou zářit v dějinách naší strany, a poskytl jim lásku hodnou předávání z generace na generaci.
 

 
Když se soudruh Kim Čong Un dostavil na místo fotografování, všichni účastníci propukli v bouřlivý jásot „Hurá!“ při pohledu na maršála – nejvyššího představitele naší důstojnosti a celého našeho osudu a budoucnosti.

Soudruh Kim Čong Un vysoce ocenil, že díky jejich neotřesitelné víře v revoluci a svědomí čistému jako bílý klenot se 8. sjezd strany úspěšně uskutečnil, a předal jim srdečné bojové pozdravy.

Vážený soudruh Kim Čong Un vyjádřil přesvědčení, že vojáci ochranné služby, veřejné a státní bezpečnosti nastolí železnou disciplínu v souladu s důležitým posláním bránit revoluci a všestranně posílit účinnost boje, aby naplnili důvěru a očekávání strany. Poté se s nimi na paměť nechal vyfotografovat.

Všichni účastníci složili pevnou přísahu, že si budou vážit velké lásky a důvěry váženého soudruha Kim Čong Una a po celý život oddaně bránit Ústřední výbor strany v čele s generálním tajemníkem – symbolem moci našeho státu a praporem všech vítězství a slávy.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp