Skip to content

Dny mého mládí – k 75 letům svazu mládeže

Pchjongjang, 18. ledna čučche 110 (2021) (Nenara) – U příležitosti 75. výročí založení svazu mládeže nyní s hlubokým pohnutím vzpomínám na dny svého mládí.

Narodil jsem se do vojenské rodiny ve městě Tokčchon v provincii Jižní Pchjongan v únoru čučche 54 (1965). Po základní a střední škole jsem absolvoval vzdělávání funkcionářů svazu mládeže. Většinu mládí jsem strávil na velkých stavbách socialismu – výstavbě rozsáhlé vodní elektrárny a paláce školáků v Samdžijonu, rekonstrukci severních železnic, výstavbě širokorozchodných železnic mezi Hjesanem a Samdžijonem, lázeňského střediska Jangdok a dalších.

 

 

Stále mám v živé paměti dny výstavby elektrárny v oblasti Pektusanu. My, členové úderné brigády, jsme věnovali sílu a nadšení svého mládí a stavěli přehrady v hlubokých drsných horských údolích daleko od hlavního města Pchjongjangu. Žádná slova nemohou stačit k vylíčení pracovních výkonů při stavbě přehrad a kopání vodních tunelů centimetr po centimetru, rozbíjení skal a přemísťování zeminy tváří v tvář kousavému severnímu chladu.

Když kvůli intenzivnímu chladu zamrzly dokonce i dopravní prostředky, přepravovali jsme stavební materiál na velkých i malých saních. Členové útvarů vzdorujíce smrti budovali železniční mosty, ponořeni v ledové vodě. Zejména v roce 2015 dokončili během 120 dnů obrovské množství práce, prováděné ve dne i v noci, a tímto způsobem postavili přehradu pro elektrárnu č. 1. Jednalo se o legendární příběh hrdinné mládeže, který mohla vytvořit pouze korejská mládež.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un vyzdvihl naše mladé lidi, kteří povstali jako jeden muž a vytvořili zázraky v odezvě na výzvu Korejské strany práce, jako mistři moci mládeže, a pojmenoval elektrárnu Pektusanská elektrárna hrdinné mládeže. Všechny monumentální stavby v této zemi svědčí o hrdinských činech naší mládeže a mnoho z nich je pojmenováno na její počest.

 

 

Vlast mi udělila Kim Čong Ilův řád, titul Hrdina práce a další vysoká státní vyznamenání. Bylo mi také ctí zúčastnit se důležitých celostátních shromáždění. Nejen já, ale také mnoho mladých Korejců vyrostlo v hrdiny doby a novátory práce. Myslím, že je to díky důvěře Korejské strany práce a její vysokému uznání pro mládež.

Ve své práci mám často příležitost setkat se s funkcionáři svazů mládeže z jiných zemí. Všichni se ptají, jak mladí Korejci v naší zemi staví elektrárny, silnice a železnice. Odpovídám jim: Korejská strana práce se drží strategické linie upřednostňování mládeže. Dává svazu mládeže obrovské úkoly, aby vychovala mladé lidi ve spolehlivé nástupce a rezervní síly v praktickém boji. Mají lví podíl na velkých stavebních projektech země. Všechny projekty jsou prováděny na základě síly mobilizace a ideologické jednoty. Stát soustřeďuje investice a úsilí na projekty přidělené svazu mládeže.

Své mládí jsem věnoval práci pro svaz mládeže. Když se ohlédnu zpět, jsem na sebe hrdý jako na funkcionáře svazu mládeže, který vyrostl v důvěře a péči strany. Kdykoli se setkám na ulicích s mladými lidmi v uniformách úderné brigády mládeže, radím jim: Pokud jste se narodili a vyrostli v této zemi, měli byste svému drahocennému mládí dodat lesk na cestě k rozkvětu své země a zažehnout svá srdce vlastenectvím.

Celá země bude povzbuzena, když mládež bude mít odvahu, a vzkvétajícího zítřka bude dosaženo dříve, když podnikne rázné kroky. Naše mládež bude považovat vedení Korejské strany práce za svůj život a duši a zasvětí své upřímné úsilí, moudrost a nadšení posvátnému boji za rozkvět země.

 

Památník zásluh hrdinné mládeže u Pektusanské elektrárny hrdinné mládeže


Ri Kum Čchol, vedoucí správního výboru úderné brigády mládeže “28. srpna”

 

Nenara (Naše země), http://naenara.com.kp

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp