Skip to content

Sdružení pro šťastné rodiny

Pchjongjang, 23. ledna čučche 110 (2021) (Pyongyang Times) – Prezident Korejského sdružení pro plánování rodin a zdraví matek a dětí Ko Kwang Džin uvedl, že sdružení v loňském roce řádně provedlo plánovanou činnost. Při loňských informačních aktivitách prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a svých internetových stránek rozšířilo sdružení informace o pohlavním a reprodukčním zdraví a své činnosti mezi 1,01 milionu lidí a podniklo rozsáhlé úsilí včetně posílení řad dobrovolných pracovníků a zlepšení profesionálních schopností mladých funkcionářů.

Sdružení přesunulo jednotky služeb z městských oblastí do venkovských a horských oblastí, aby klientům nabídlo komplexní a kvalitní služby. Ve výsledku bylo téměř 100 tisícům klientů poskytnuto celkem 316 tisíc služeb v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví.

 

Funkcionáři Korejského sdružení pro plánování rodin a zdraví matek a dětí diskutují o vypracování svého plánu služby reprodukčního zdraví.

 

Mun E Hwa, dvacátnice žijící v okrese Mengsan v provincii Jižní Pchjongan, vystudovala zdravotnickou školu a v březnu loňského roku se stala dobrovolnou pracovnicí sdružení. „Byla jsem prostě ohromena prací členů sdružení, kteří se věnují zlepšování pohlavního a reprodukčního zdraví lidí, a rozhodla jsem se jim pomoci,“ uvedla a dodala, že s nimi bude v budoucnu ještě více spolupracovat.

Poté, co bylo sdružení jednoznačně prověřeno pro řádné členství v Mezinárodní federaci plánovaného rodičovství (IPPF), prošlo v červnu 2019 třetí fází kontroly akreditace uvnitř země a řádným členem federace se stalo v listopadu loňského roku důsledným provedením post-akreditačního akčního plánu.

Výkonný ředitel sdružení So Hjon Čchol sdělil, že všechny úspěchy dosažené v loňském roce jsou nemyslitelné bez podpory vlády KLDR, která neúnavně poskytuje vše potřebné pro zdraví a blaho lidu. Vyjádřil také vděčnost mnoha příslušným funkcionářům a IPPF, kteří je podporovali a pomáhali jim, aby mohli pokračovat v úsilí o služby v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví.

 

Pchjongjangský deník – The Pyongyang Times – pyongyangtimes.com.kp