Skip to content

Nastolení běžného protiepidemického systému

Pchjongjang 13. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – V souvislosti s tím, že u nás vzniklá krize veřejného zdraví zapříčiněná zhoubným infekčním onemocněním byla zažehnána a celá země se v co nejkratší době změnila v čistou oblast bez zhoubného viru, jsou uskutečňována protiepidemická opatření strany a státu k převedení maximálního nouzového protiepidemického systému na intenzivní a posílený běžný protiepidemický systém.

Za situace, kdy byl zrušen nejvyšší nouzový protiepidemický systém, přijímá Státní mimořádné protiepidemické velitelství opatření ke zrušení účinnosti jím vydaných nařízení a mimořádných pokynů a k normalizaci práce, výrobní činnosti a života lidu.
 

 
Díky tomu, že se celá země změnila na bezpečnou zónu bez epidemie a zároveň se snížila a ustálila úroveň státní protiepidemické práce, bylo ve všech oblastech kromě měst a okresů ve frontové oblasti a pohraničí zrušeno povinné nošení roušek.

Vzhledem k tomu, že protiepidemické aktivity v minulosti potvrdily účinek roušek při ochraně před viry, doporučuje se nosit roušku v případě příznaků respiračních onemocnění včetně chřipky a při písečných bouřích.

V celostátním měřítku se obnovují výpravy a návštěvy, odpočinek a rekreace, turistika atd. Ve všech oblastech s výjimkou frontových a pohraničních měst a okresů byla v zrušena různá protiepidemická opatření, včetně protiepidemického odstupu a opatření k omezení otevírací doby obchodních provozoven, stravovacích zařízení a provozoven služeb.

Mimořádné protiepidemické orgány a zdravotnické úřady na všech úrovních prosazují práci, která dává nový impuls zvyšování protiepidemické prevence, přímo související se zajištěním bezpečnosti státu a ochranou životů lidu.
 

 
V celospolečenském měřítku se neustále zvyšuje protiepidemické a krizové vědomí mas a stále je udržována intenzita organizované, administrativní a právní kontroly nad jevy porušování protiepidemických pokynů a disciplíny.

Provádí se propagandistická a výchovná práce zaměřená na překonání lehkomyslnosti, nedbalosti a nepozornosti, kterou lze mezi lidem pozorovat, tak aby si všechen lid byl neustále vědom poučení ze zavlečení zhoubného viru na území naší země a byl ostražitý vůči neobvyklým věcem a příznakům kolem sebe.

Se spolehlivou zárukou pokroku se pracuje na vývoji protiepidemické taktiky našeho stylu a dosažení vynikajících pokročilejších a vědecky podložených úspěchů v boji za vymýcení zhoubného viru.

Podle etapových plánů probíhají veškeré procesy zvyšování protiepidemické kapacity státu, včetně dalšího zlepšování protiepidemického systému a pořádku, neustálé mobilizace protiepidemických sil a materiálně technických prostředků, dostatečného skladování léků a modernizace zdravotnických zařízení.

 

Ilustrační snímky z posledních dní plošného povinného nošení roušek

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korea dnes – Čosonui onul, https://dprktoday.com