Skip to content

Trojčata z úderné brigády v Samdžijonu se šťastně vdala

Pchjongjang, 20. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Sestry-trojčata Čang Un Hje, Čang Čchung Sil a Čang Po Dap, žijící ve městě Samdžijon v provincii Rjanggang, se šťastně vdaly ve stejný den.

Narodily se v Pchjongjangu, ale dobrovolně se přihlásily do úderné brigády na stavbě Pektusanské elektrárny hrdinné mládeže a nyní žijí ve městě Samdžijon v touze zvelebit posvátnou svatyni revoluce.

V dubnu loňského roku, když vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zkontroloval město Samdžijon, navštívil trojčata v jejich novém domově, aby se podrobně seznámil s jejich životními podmínkami, a požádal je, aby mu napsala, až se vdají za dobré muže.

 

Před svatebním obřadem trojčata napsala váženému soudruhu nejvyššímu vůdci dopis popisující šťastný příběh, který vedl k jejich manželství, a odhodlání splácet laskavost, kterou projevil.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si dopis přečetl a poslal jim svatební dary, které jsou velkou laskavostí.

19. dubna se uskutečnil svatební obřad.

Funkcionáři stranických a mocenských orgánů v provincii Rjanggang a ve městě Samdžijon, důstojníci divize “16. února” a rodiny a příbuzní gratulovali třem novomanželským párům.

Tři novomanželské páry  vyjádřily vděčnost váženému soudruhu nejvyššímu vůdci, který ocenil jejich činy jako příklad pro mladé lidi dneška, a opakovaně projevil svou vřelou náklonnost k nim. S pocity úcty k váženému maršálovi a touhy po jeho zdraví procítěně zpívaly píseň “Horoucí přání”.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Snímky (rok 2019) Korejská ústřední televize