Skip to content

K 47. výročiu zrušenia daní v KĽDR

Londýn 15. marca čučche 110 (2021) – Asociácia Spojeného kráľovstva pre štúdium politiky songun, Britská skupina pre štúdium myšlienky čučche, Britská spoločnosť priateľstva s Kóreou a Britský výbor solidarity za mier a znovuzjednotenie na Kórejskom polostrove vydali vyhlásenie k 47. výročiu úplného zrušenia daní v Kórejskej ľudovodemokratickej republike:

Pred 47 rokmi, 21. marca 1974, prijalo Najvyššie ľudové zhromaždenie KĽDR zákon o úplnom zrušení daní, čím sa KĽDR stala prvým štátom na svete bez daní, čo je skutočne pozoruhodný čin. Od tohto dňa sú obyvatelia KĽDR oslobodení od dane z príjmu a od miestnych daní, ale zároveň môžu využívať bezplatnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné vzdelávanie a lacné bývanie. Dnes mladí Kórejčania a ľudia v strednom veku nepoznajú význam slova „daň“!

Po oslobodení Kórey spod japonskej nadvlády (15. augusta 1945) bol predátorský daňový systém japonských imperialistov zrušený a v KĽDR bol zavedený ľudový a demokratický daňový systém, čím sa zrušilo viac ako 50 druhov rôznych daní a došlo k výraznej zmene v zdaňovaní. V roku 1955 vláda Kórejskej ľudovodemokratickej vlády opäť znížila daň z príjmu robotníkov a zamestnancov úradov o 30 percent, výrazne znížila daňové zaťaženie remeselníkov, podnikateľov a obchodníkov a znížila naturálnu poľnohospodársku daň z 25 percent produkcie obilia na v priemere 20,1 percenta. Od roku 1959 znížila naturálnu poľnohospodársku daň na 8,4 percenta.

Naturálna poľnohospodárska daň, ktorá bola zavedená hneď po oslobodení, bola v období rokov 1964 – 1966 definitívne odstránená v súlade s „Tézami o otázke socialistického vidieka v našej krajine“, ktoré vypracoval prezident Kim Ir Sen. Výsledkom bolo, že v krajine zostala iba daň z príjmu pracujúcich a zanedbateľná miestna daň pre samosprávy. Daň zaplatená obyvateľstvom predstavovala dve percentá z príjmov alebo menej pre štátny rozpočet. Zrušenie daní sa teda nezvratne blížilo.

Ako povedal veľký vodca súdruh Kim Ir Sen, “zrušenie daňového systému je revolúciou, ktorá oslobodí pracujúci ľud od týchto prežitkov, a veľkou zmenou, ktorá uspokojí stáročnú túžbu ľudí. Systém daní, ktorý vznikol spolu so vznikom štátu, sa v triednej spoločnosti používa už tisíce rokov ako prostriedok na zachovanie mašinérie vládnucich tried a vykorisťovanie pracujúcich.”

Zdaňovanie bolo po celé storočia veľkým bremenom pre pracujúcich a ľudia naň hromžili. Existuje staré príslovie, že existujú iba dve istoty – smrť a dane. V kapitalistických krajinách je dnes zdaňovanie veľmi veľkým problémom. V posledných rokoch sa v rámci úsporných politík zvýšilo zdanenie vo viacerých kapitalistických krajinách, zároveň sa však zhoršili verejné služby. Mnoho pracovníkov vo Veľkej Británii musí platiť veľké percento zo svojej mzdy na daniach a národnom poistení. Okrem toho existuje 20% DPH a obecná daň, ktoré oberajú ľudí o peniaze. Aj tí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, sú zaťažení „poplatkami za služby“.

Zrušenie daní v KĽDR bolo majstrovským ťahom, ktorý zlepšil životnú úroveň ľudí. Zároveň sa vďaka zvýšeniu socialistickej výroby v KĽDR mnohonásobne zvýšili verejné výdavky. To je zázrak. Je úžasné, že ľudová Kórea je už 47 rokov bez daní. KĽDR je skutočným rajom pracujúceho ľudu vďaka myšlienke čučche, pokrokovému socialistickému systému a politike veľkých generalissimov Kim Ir Sena Kim Čong Ila zameranej na ľudí, ktoré dnes presadzuje drahý vážený maršal Kim Čong Un pod práporom sebestačnosti. Zrušenie daní v KĽDR je veľkou inšpiráciou pre pracujúcich v Británii v ich boji proti úsporným opatreniam, vykorisťovaniu a útlaku.

Asociácia Spojeného kráľovstva pre štúdium politiky songun,
Britská skupina pre štúdium myšlienky čučche,
Britská spoločnosť priateľstva s Kóreou,
Britský výbor solidarity za mier a znovuzjednotenie na Kórejskom polostrove

Odkaz na pôvodný článok (anglicky): https://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com/2021/03/asspuk-bgsji-uk-kfa-and-bscprkp-on-47th.html