Skip to content

100 let od narození soudruha Miloše Jakeše

Dnes si připomínáme 100 let od narození velkého přítele Korejské lidově demokratické republiky soudruha RSDr. Miloše Jakeše. V květnu 1988 generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Miloš Jakeš navštívil Korejskou lidově demokratickou republiku, kde jednal s generálním tajemníkem Korejské strany práce a prezidentem KLDR soudruhem Kim Ir Senem.

I po obnově kapitalismu v bývalé Československé socialistické republice zůstal soudruh Miloš Jakeš aktivním a rozhodným zastáncem socialismu a až do svého pozdního věku se účastnil akcí velvyslanectví KLDR a česko(slovensko)-korejského přátelství.
 

 

 

RSDr. Miloš Jakeš (12. 8. 1922 – 10. 7. 2020)

 

 

Československý politik, stranický činitel. Vyučený elektrotechnik, od 1945 člen Československého svazu mládeže (ČSM) a KSČ, 1949 – 1955 člen předsednictva ÚV ČSM, 1952 – 1955 tajemník ÚV ČSM, 1953 – 1955 člen rady Světové federace demokratické mládeže. 1950 – 1952 předseda Jednotného národního výboru (spojujícího funkce městského a okresního národního výboru) v Gottwaldově (dnes Zlíně).

1955 – 1958 absolvoval Vysokou stranickou školu ÚV KSSS v Moskvě, od 1958 pracovník aparátu ÚV KSČ, 1966 – 1977 člen a 1968 – 1977 předseda ústřední kontrolní a revizní komise KSČ.

Od r. 1977 člen ÚV KSČ, kandidát předsednictva ÚV KSČ, tajemník a člen sekretariátu ÚV KSČ a do 1981 předseda komise ÚV KSČ pro zemědělství a výživu. Od 1981 člen předsednictva ÚV KSČ. Poslanec Federálního shromáždění od 1971, od 1981 člen jeho předsednictva.

Nositel Řádu práce (1958), Řádu republiky (1972), Řádu Vítězného února (1973), Řádu Klementa Gottwalda (1982), hrdina socialistické práce (1982).

V prosinci 1987 byl soudruh Miloš Jakeš zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ. Po kontrarevolučních událostech 24. 11. 1989 odstoupil společně s celým předsednictvem ÚV KSČ z funkce.

7. 12. 1989 ho předsednictvo ÚV KSČ v rozporu se stanovami vyloučilo ze strany. 12. 12. 1989 byl donucen k rezignaci na funkci poslance.

Soudruh Miloš Jakeš zůstal i po svém vyloučení z KSČ politicky aktivní a nadále obhajoval myšlenky socialismu. Své vzpomínky a názory shrnul v knize Dva roky generálním tajemníkem (nakladatelství REGULUS, 1996) a v knize rozhovorů Miloš Jakeš: Příběh komunisty (Česká citadela, 2019).